Steeds minder voetgangers in Azië

Nieuws

Steeds minder voetgangers in Azië

David Verhelst

18 februari 2011

Voetgangers moeten steeds meer plaats ruimen voor de auto in Azië. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van het Clean Air Initiative Asia (CAI-Asia). De overheden proberen met openbaar vervoer en het stimuleren van de fiets te voorkomen dat de steden helemaal verstikken.

In Aziatische steden wandelen steeds minder mensen. In Jakarta bijvoorbeeld gaat nog 53 procent van de bevolking te voet of met de fiets. Bij de midden- en hogere klasse is dat maar respectievelijk 31 procent en 15 procent meer. De voornaamste reden hiervoor zijn het stijgende autogebruik en de kwijnende ruimte voor voetgangers in de verkeersinfrastructuur. De voetpaden zijn inmiddels in zo’n slechte staat dat voetgangers verplicht zijn de weg te gebruiken. Dat zorgt voor meer ongevallen.

Steeds meer auto’s

In januari bleek dat er in China dubbel zoveel auto’s verkocht zijn als het jaar ervoor. In India nam het aantal auto’s in een jaar toe met een derde. Door de economische groei zal dat aantal in de regio de komende jaren blijven toenemen. Om daaraan een tegengewicht te bieden lanceerden de regeringen van beide landen initiatieven om het fietsen te bemoedigen zodat in 2015 nog een kwart van de bevolking de fiets zou gebruiken. Daarnaast legt China tijdens internationale evenementen zoals de Asian Games – ‘Olympische’ spelen voor enkel Aziatische landen - en de Wereldtentoonstelling in Shanghai het autogebruik aan banden.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zetten de Aziatische landen op de eerste plaats in op openbaar vervoer. Dat gaat van aparte rijstroken voor bussen in China, park-and-ridesystemen in Indonesië tot het bouwen van een metronetwerk in Vietnam. Pakistan investeerde in 10.000 bussen op gas, nadat het berekend had hoeveel luchtvervuiling jaarlijks de staat kost. Het doel is vooral het aantal auto’s terug te dringen.

Elektrische voertuigen

Elektrische voertuigen spelen ook steeds meer een rol. Sinds China in 2009 de grootste autoproducent ter wereld werd, wil het ook de grootste zijn in dat segment. Op dit moment verkopen elektrische voertuigen er nog niet goed. Het Chinese ministerie van Financiën wil daarin verandering brengen. In vijf steden heeft het pilootprojecten opgestart waarbij het kopen van elektrische of hybride wagens gesubsidieerd wordt. Ook in India stijgt het aantal elektrische voertuigen, maar daar gaat het vooral om scooters en busjes.