Te weinig geld voor vrede in CAR

Nieuws

Te weinig geld voor vrede in CAR

Te weinig geld voor vrede in CAR
Te weinig geld voor vrede in CAR

Matthew Newsome

04 februari 2014

Er is steeds meer bezorgdheid dat een gebrek aan middelen de vredesoperatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek in gevaar brengt, en daarmee ook de kans op het herstel van de stabiliteit in het land.

“De middelen die in de operaties gepompt worden, zijn erg inadequaat voor de taak”, zegt Peter Pham van het Africa Centre aan de Atlantic Council, een Amerikaans instituut dat onderzoek doet naar het Amerikaanse en Europese beleid in Afrika. “Het idee dat enkele duizenden soldaten voldoende zijn om stabiliteit te garanderen in een land dat groter is dan Frankrijk, is op zijn minst lachwekkend. Zelfs al zijn die soldaten goed getraind en uitgerust, wat geldt voor sommige Franse maar zeker niet voor alle Afrikaanse contingenten. “

Terwijl vredestroepen op 2 februari de stad Sibut innamen, beloofden donorlanden voor 315 miljoen dollar aan steun voor de vredesoperatie. Dat resultaat werd sterk bekritiseerd als te traag en veel te weinig om de missie van de Afrikaanse Unie (AU), die nu al krap bij kas zit, voldoende te versterken.

Die missie telt zo’n 5.500 soldaten, gesteund door 1.600 Franse manschappen. “Dat is waarom de strijdkrachten hun activiteiten grotendeels beperkt hebben tot de hoofdstad Bangui en de grote centra, terwijl het platteland grotendeels onbeschermd is”, zegt Pham.

De Europese Unie heeft 61 miljoen dollar toegezegd, waarvan de helft voor de AU-missie. De andere helft gaat naar de voorbereidingen van de verkiezingen. De EU wil tegen maart ook 600 manschappen sturen om de Afrikaanse missie te versterken.

Hoewel Frankrijk de VN gevraagd heeft om de missie over te nemen, wil de AU graag zelf nog minstens twaalf maanden aan het roer blijven. De zogenaamde MISCA-missie bestaat uit soldaten van Burundi, Rwanda, Tsjaad, Gabon en Congo-Brazzaville.

Samba-Panza

De aanstelling van Catherine Samba-Panza, burgemeester van Bangui, als interimpresident van de overgangsregering, heeft de hoop gewekt dat een terugkeer naar het politieke proces het bloedvergieten tussen Christen en Moslimgroepen kan doen stoppen.

“De nieuwe overgangsregering heeft niet meer financiële slagkracht dan de vorige, maar wat betreft de heropbouw van de veiligheidsdiensten heeft ze drie voordelen”, zegt Thierry Vircoulon van de International Crisis Group. “Ze heeft meer competentie binnen haar rangen, heeft meer legitimiteit in de ogen van de bevolking in Bangui en heeft de steun van de Afrikaanse en Franse troepen, en van Europa.”

Volgens Pham moet er minstens evenveel aandacht gaan naar dat politieke proces als naar de militaire aanpak in het land. “Ongecoördineerd geweld van het soort dat we in de CAR zien kan niet gestopt worden door militaire macht alleen, omdat zowel de aanvallers als hun slachtoffers grotendeels burgers zijn”, zegt hij. “Er is eerder nood aan een grootschalige politiemacht om de kleinschalige maar veelvoudige wreedheden over een lange periode te vermijden. Daarna moet een periode volgen van dialoog en vredesopbouw.”