‘Tijdvenster voor klimaatacties sluit zich’

Volgens buitengewoon hoogleraar Niklas Höhne sluit het tijdvenster om de klimaatopwarming te beperken tot twee graden Celsius zich binnenkort. Enkel met aanvullend beleid op het klimaatakkoord van Parijs is de afgesproken limiet nog haalbaar. 

  • Takver (CC BY-SA 2.0) ‘Om de klimaatdoelen nog te bereiken moeten we het momentum van Parijs vasthouden en de initiatieven buiten de nationale actieplannen sterker financieel en institutioneel ondersteunen’ Takver (CC BY-SA 2.0)

‘Klimaatverandering is een van de prominentste milieuproblemen’, zei buitengewoon hoogleraar Mitigation of Greenhouse Gas Emissions, Niklas Höhne vandaag in zijn inaugurele rede aan Universiteit Wageningen.

‘Zelfs als alle beloften ingelost worden die de verschillende landen maakten in het kader van de historische klimaatovereenkomst in Parijs, resteert er een enorme hoeveelheid broeikasgas die de temperatuur zal opjagen’, zegt Höhne. ‘En niet een beetje, maar tot ver boven de afgesproken twee graden.’

Voorbij die grens voorziet hij overstromingen en droogtes en mogelijk ook een kanteling van natuurlijke systemen zoals de Golfstroom in de Atlantische Oceaan.

Klimaatakkoord Parijs

In Parijs werd in december vorig jaar afgesproken dat de wereldtemperatuur rond het jaar 2100 niet meer dan twee graden mag stijgen en bij voorkeur niet meer dan anderhalve graad. Zelfs bij een stijging van de temperatuur met twee graden, zouden de koraalriffen al verbleken. Om dat te voorkomen moet de uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten tot nul dalen tegen 2100 (2 graden Celcius) of zelfs rond 2060 (1,5 graden Celcius).

De realiteit is echter dat de uitstoot van broeikasgassen momenteel nog steeds stijgt met 1 tot 3 procent per jaar.

‘Om de klimaatdoelen nog te bereiken moeten we het momentum van Parijs vasthouden en de initiatieven buiten de nationale actieplannen sterker financieel en institutioneel ondersteunen’, zegt hij. ‘Deze gaan niet alleen verder dan de doelen van de staten, ze zijn ook aanstekelijk en motiveren andere partijen om soortgelijke uitstoot-limiterende acties op te zetten.’

Voorlopers

Een derde aandachtspunt ziet Höhne weggelegd in de modelfunctie in sectoren zoals bijvoorbeeld de bouw, waar de overgang naar energie-neutrale ontwerpen en exploitatie sneller verlopen dan verwacht. ‘Deze voorlopers kunnen model staan voor coalities van landen, maatschappelijke groeperingen en andere stakeholders. Denk aan innovatieve technologieën zoals energie-neutrale gebouwen, energiezuinige apparatuur, elektriciteitsopslag, emissieloze cement- en staalproductie of zelfs CO2-neutrale luchtvaart’, zegt Höhne.

Deze drie maatregelen kunnen volgens hem een opwaartse spiraal creëren en de overgang naar een emissieloze maatschappij versnellen.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift