Tropische ziektes rukken op naar Europa

Tropische ziektes die door muggen of andere insecten worden overgedragen kunnen straks ook naar Europa overwaaien. De klimaatverandering zit daar voor veel tussen maar ook menselijke activiteit zoals de invoer van gebruikte autobanden. Dat zeggen Engelse gezondheidsdeskundigen in een pas verschenen rapport.

  • Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0) Een baby met chikungunya in de Dominicaanse Republiek. Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0)
  • Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0) Symptomen van chikungunya bij een patiënt in de Dominicaanse Republiek. Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0)
  • Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0) Symptomen van chikungunya bij een patiënt in de Dominicaanse Republiek. Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND 2.0)

Malaria in Griekenland, het West-Nijlvirus in Oost-Europa en chikungunya in Italië en Frankrijk. Tropische ziektes werden de afgelopen tien jaar uitzonderlijk ook in onze contreien gesignaleerd.

Twee Engelse gezondheidsdeskundigen van Public Health England berekenden een belangrijke toename van virussen in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa de komende decennia.

Ze onderzochten het voorkomen van onder meer het West-Nijlvirus, overgebracht door een prik van een geïnfecteerde tijgermug en het denguevirus dat knokkelkoorts veroorzaakt.

Dengue wordt overgedragen door muggen van het geslacht Aedes, voornamelijk door de A. aegypti (denguemug). Een prik van dat beestje kan leiden tot levensbedreigend hoge koortsaanvallen en bloedingen. Een vaccin is niet voorhanden.

Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND.0)

Symptomen van chikungunya bij een patiënt in de Dominicaanse Republiek.

Bedreiging voor Europa

Met name ingevoerde autobanden bleken een ideale voedingsbodem voor de muggen.

Het rapport verschijnt kort na de waarschuwing van de Verenigde Naties in december 2014 dat met name dengue een serieuze bedreiging vormt voor grote delen van Europa en de berggebieden in Latijns-Amerika.

Zowel het VN-rapport als de recente studie zeggen dat de winters in deze streken eigenlijk te koud zijn om larven en eitjes van de denguemug te doen overleven, maar de stijging van de globale temperatuur kan ervoor zorgen dat dit verandert.

De Engelse experten zeggen dat bij een stijging van de temperatuur met twee graden Celcius de geografische verspreiding van de denguemug met 30 procent kan toenemen tegen 2030.

Pan American Health Organization-PAHO (CC BY-ND.0)

Symptomen van chikungunya bij een patiënt in de Dominicaanse Republiek.

Onderzoeker Steve Leach stelt wel dat de klimaatverandering slechts één factor is die voor een bredere verspreiding van dengue kan zorgen. Andere factoren zijn socio-economische ontwikkeling, migratie, verstedelijking en de verandering in de manier waarop we land gebruiken.

De deskundigen onderzochten onder meer zeehavens, vlieghavens en ook tankstations langs de snelweg op tekenen van geïnfecteerde muggen.

Met name ingevoerde autobanden bleken een ideale voedingsbodem voor de muggen. De sporen vullen zich met bladafval en regenwater, de ideale omstandigheden voor de muggenlarven om er te overleven.

De studie is na te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Deseases.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift