Unctad pleit voor moratorium op terugbetaling Afrikaanse schulden

Nieuws

Unctad pleit voor moratorium op terugbetaling Afrikaanse schulden

Marty Logan

01 januari 1970

Als de armste landen in Afrika geen volledige schuldkwijtschelding krijgen, maken ze geen kans om tegen 2015 voldoende vorderingen te boeken op het vlak van armoedebestrijding, onderwijs en gezondheidszorg. Dat zegt de VN-conferentie voor Handel en Ontwikkeling (Unctad). In een donderdag gepubliceerd rapport pleit de organisatie voor het tijdelijk stopzetten van de terugbetaling van de Afrikaanse buitenlandse schulden.

Zwart Afrika, de armste regio in de wereld, kreeg via buitenlandse leningen tussen 1970 en 2002 294 miljard dollar binnen, rekent de Unctad voor. Inmiddels werden op die som 268 miljard dollar terugbetalingen verricht - interest en afbetaling van de hoofdsom. Toch stond zwart Afrika eind 2002 nog altijd voor 210 miljard dollar in het krijt.

Veel Afrikaanse landen moeten zoveel geld stoppen in de afbetaling van schulden, dat ze niet voldoende kunnen uitgeven aan ontwikkeling. Volgens de Unctad kunnen de armste landen in Afrika daardoor nooit tijdig de Millennium Development Goals halen. Dat is een reeks van fundamentele ontwikkelingsdoelstellingen waarover de internationale gemeenschap het in 2000 eens werd, en die tegen 2015 moeten gerealiseerd zijn.

Door de hoge terugbetalingen kan zwart Afrika bijvoorbeeld onmogelijk aan een groeicijfer van 7 procent komen. Die snelle groei is nodig om tegen 2015 het aantal armen in de regio te halveren. Andere doelstellingen hebben betrekking op de toegang tot onderwijs, het terugdringen van kindersterfte, de aanpak van aids en andere ziekten en de bescherming van het milieu.

De Unctad pleit voor een moratorium op de terugbetaling van de Afrikaanse schulden. Er moet ook een onafhankelijk panel van experts komen dat kan uitmaken hoeveel schulden arme landen aankunnen. Daarbij moet rekening worden gehouden met de ontwikkelingsnoden van elk land, en meer bepaald met de Millennium Development Goals. De VN-organisatie oefent daarmee kritiek uit op het HIPC-programma, een acht jaar oud initiatief van de Wereldbank en het IMF om arme landen met een hoge schuldenlast te helpen. Het HIPC-programma wil de schulden van de begunstigde landen verminderen tot een draaglijk niveau, maar slaagt daar volgens de Unctad nog lang niet in.

Dit weekend wordt de voortzetting van het HIPC-initiatief bekeken op de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank in Washington. Daar komt vandaag (vrijdag) ook de G7 - de groep van de grootste zeven industrielanden - bijeen. Groot-Brittannië en de VS hebben voorstellen om de multilaterale schuld van een dertigtal van de armste landen kwijt te schelden. Dat is de harde kern van de buitenlandse schulden van die landen. Eventueel kan een dergelijke maatregel het HIPC-programma vervangen. (PD)