4 op de 5 steden in de wereld kampen al met aanzienlijke klimaatrisico's

Nieuws

‘Steden bevinden zich in de frontlinie van klimaatverandering’

4 op de 5 steden in de wereld kampen al met aanzienlijke klimaatrisico's

4 op de 5 steden in de wereld kampen al met aanzienlijke klimaatrisico's
4 op de 5 steden in de wereld kampen al met aanzienlijke klimaatrisico's

IPS

18 oktober 2022

4 op de 5 steden kregen dit jaar al ‘aanzienlijke’ klimaatgevaren over zich heen. Maar er is ook goed nieuws: steden die klimaatactie ondernemen, krijgen er meteen ook een hele lijst aan voordelen bij. Dat stelt nieuw dataonderzoek in bijna duizend steden wereldwijd.

De effecten van de klimaatverandering leiden tot steeds meer kopzorgen voor stedelijke overheden.

Pixabay

4 op de 5 steden kregen dit jaar al ‘aanzienlijke’ klimaatgevaren over zich heen. Maar er is ook goed nieuws: steden die klimaatactie ondernemen, krijgen er meteen ook een hele lijst aan voordelen bij. Dat stelt nieuw dataonderzoek in bijna duizend steden wereldwijd.

Van de grote steden in de wereld heeft 80 procent al van nabij te maken gekregen met de gevolgen van de klimaatverandering. En voor een kwart van die steden zal dat tussen nu en 2025 enkel maar verergeren.

Dat is de grimmige conclusie van een nieuw rapport dat deze week werd vrijgegeven door CDP, een non-profit die data rond de milieu-impact van bedrijven, steden, overheden en organisaties beheert.

Kopzorgen

CDP heeft 998 steden wereldwijd gevraagd om te rapporteren over de klimaatrisico’s waarmee ze worden geconfronteerd en hoe ze daar tot nu toe op hebben gereageerd.

Ouderen, armere gezinnen, kinderen en minderheidsgroepen lopen de meeste risico’s.

Uit de resultaten blijkt dat de klimaateffecten steeds vaker tot kopzorgen leiden voor stadsmanagers over de hele wereld: 46 procent meldt dat ze dit jaar te maken hebben gehad met extreme hitte, 36 procent is getroffen door hevige regenval, 35 procent heeft te maken gehad met droogte en 33 procent heeft te maken gehad met stedelijke overstromingen.

Voor bijna een derde van de steden vormen de gevaren een bedreiging voor minstens 70 procent van hun bevolking. Ouderen, armere gezinnen, kinderen en minderheidsgroepen lopen de meeste risico’s.

Bovendien verwacht bijna twee derde van de steden dat deze bedreigingen in de toekomst groter zullen zijn, en meer dan de helft verwacht dat ze ook vaker zullen voorkomen.

‘Van de dodelijkste overstromingen in de geschiedenis van Pakistan tot de ergste droogte op het Europese continent in vijf eeuwen: 2022 was opnieuw een verwoestend jaar door gevolgen van de klimaatverandering’, zegt Maia Kutner, interim-directeur steden, staten en regio’s bij CDP. ‘Elke dag horen we over de hele wereld woorden als “ongekend”, “slechtste ooit” of “eerste keer in de geschiedenis”, als het gaat over de impact van de stijgende temperatuur op de planeet en haar mensen. Steden - de thuis voor meer dan de helft van de wereldbevolking - bevinden zich in de frontlinie van klimaatverandering.’

Positieve neveneffecten

Het rapport heeft ook aandacht voor de bijkomende, positieve neveneffecten die steden rapporteren na klimaatactie. De auteurs goten de meest gehoorde pluspunten in een top-20.

‘Hoe meer steden kennis hebben over de risico’s en de voordelen, en hoe meer ze burgers betrekken bij het werk om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, hoe sneller er vooruitgang kan worden geboekt.’

Vaak gerapporteerde nevenvoordelen van klimaatactie zijn onder meer: betere luchtkwaliteit, een verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van stedelingen, meer sociale inclusie, meer banen, meer groene ruimte en verbeterde water- en bodemkwaliteit.

‘Dit rapport onderstreept de grote risico’s waarmee steden over de hele wereld worden geconfronteerd als gevolg van klimaatverandering, maar ook de voordelen van actie ondernemen’, zegt Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York en speciaal gezant van de VN-secretaris-generaal voor Klimaatambitie en Oplossingen. ‘Hoe meer steden kennis hebben over de risico’s en de voordelen, en hoe meer ze burgers betrekken bij het werk om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, hoe sneller er vooruitgang kan worden geboekt.’