2,5 miljoen euro voor de structurele strijd tegen klimaatverandering

Vlaamse steun voor bestrijding van klimaatverandering in Mozambique

Climate Centre CC BY-NC 2.0

Na Cycloon Ida de verwoesting (Mozambique,16 maart 2019 )

De Vlaamse regering trekt 2,5 miljoen euro uit voor de structurele strijd tegen de klimaatverandering in het Zuiden. Het geld moet 16.000 gezinnen in Mozambique klimaatweerbaar maken. Ook het Afrikaanse klimaatfonds krijgt steun.

“Vanuit het Vlaams Klimaatfonds gaat er de komende drie jaar 2,5 miljoen euro naar het Wereldvoedselprogramma voor de internationale bestrijding van klimaatverandering in Mozambique”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois in een mededeling. De volgende twee jaar komt daar ook een storting van iets meer dan een miljoen euro bij in het African Climate Change Fund.

Droogte en cyclonen

Deze financiële bijdragen kaderen in de internationale engagementen om ontwikkelingslanden bij te staan bij het nemen van klimaatmaatregelen. Vlaanderen sluit hiermee aan op de 2030 VN-Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Vlaanderen kiest expliciet voor projecten die Afrikaanse landen helpen om socio-economische vooruitgang te boeken op lange termijn.

“De ontwikkelingskansen in het Zuiden staan onder druk door de gevolgen van de klimaatverandering”, aldus Geert Bourgeois. “Niet alleen de klimaatverandering is er meer uitgesproken dan op het noordelijke halfrond, de ontwikkelingslanden zijn bovendien veel afhankelijker van natuurlijke hulpbronnen om in hun levensonderhoud en inkomens te voorzien.”

Daarom kiest Vlaanderen expliciet voor projecten die Afrikaanse landen helpen om socio-economische vooruitgang te boeken op lange termijn. Vaak ondervinden Afrikaanse landen meer moeilijkheden om fondsen aan te trekken en te doseren. Het African Climate Change Fund zal landen in nood helpen om een evenwicht te zoeken tussen de noden en beschikbare financiering in Afrika.

Mozambique weerbaarder maken

Mozambique, een partnerland van Vlaanderen, is een van de meest kwetsbare en minst voorbereide landen ter wereld wat betreft natuurrampen.

Het Zuidoost-Afrikaanse land kende in maart en april nog de verwoestende doortochten van cyclonen Idai en Kenneth. Toen bleek ook duidelijk dat Mozambique onvoorbereid is op extreme weersomstandigheden.

Sommige delen van het land worden anderzijds al jaren getroffen door ernstige droogte.

De invloed van de globale klimaatverandering is in dit land niet te onderschatten, stelt de mededeling van de Vlaamse regering. “Daarom zal het Wereldvoedselprogramma zorgen voor het versterken van de klimaatweerbaarheid van 16.000 huishoudens (80.000 burgers) in de meest door droogte getroffen districten van Tete en Gaza dankzij geïntegreerd klimaatrisicobeheer.”

De bedoeling is dat de huishoudens op termijn zelfredzaam worden gemaakt in de context van klimaatverandering.

De Vlaamse overheid heeft drie partnerlanden in het Zuiden: Mozambique, Zuid-Afrika en Malawi.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift