‘Vluchtelingen zijn burgers en willen burgers zijn’

Nieuws

Nieuwe politieke beweging wil wegen op asielbeleid

‘Vluchtelingen zijn burgers en willen burgers zijn’

‘Vluchtelingen zijn burgers en willen burgers zijn’
‘Vluchtelingen zijn burgers en willen burgers zijn’

Als u op zoek bent naar een politieke beweging die voluit gaat voor de mensenrechten in het politieke discours en de rechten van vluchtelingen, kan u voortaan terecht bij de gloednieuwe beweging de Refugee Party.

(c) tine danckaers

(c) tine danckaers​

Vlaanderen heeft er sinds 18 juni een nieuwe politieke beweging bij: de Refugee Party. De boodschap is alvast eenvoudiger dan de eigenlijke uitdaging die eraan hangt: streven naar een beter vluchtelingenbeleid. De doelstelling die de initiatiefnemers in het Brusselse Muntpunt voorstelden, is dat het vluchtelingenbeleid anders en menselijker moet, en vanuit een meer participatieve visie.

‘We geloven ook dat dit kan’, zegt de Iraaks-Belgische schrijver Hazim Kamaledin, een van de achttien initiatiefnemers, ‘bijvoorbeeld door simpelweg te beginnen met de aanname dat vluchtelingen ook echt burgers zijn en dat ze dat willen zijn.’

Op de lijst prijken nog andere schrijvers zoals Joke Van Leeuwen, Anne Provoost, Annelies D’Hulster. Andere namen die een bel doen rinkelen zijn Sarah El Massaoudi, die ook al mee trok aan eerdere burgerinitiatieven rond positieve beeldvorming over migratie, de Syrische onderneemster-traiteur Yara Al-Adib, advocaat Benoit Dhondt, jurist en auteur Jan Nolf, de ex-Vlaamse-diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva.

Schrijfster en journaliste Annelies D’Hulster steunt de politieke beweging naar eigen zeggen omdat ze absoluut nood heeft aan een ander verhaal, ook en vooral in de media. ‘We moeten het eindelijk gaan hebben over de mogelijkheden en niet over de beperkingen van een menselijk asielbeleid. Een politiek klimaat dat gebaseerd is op ontmenselijking en angst, is een fout vertrekpunt om mensen op de vlucht bescherming te bieden.’

‘We zien binnen het Belgische politieke landschap ontstellend weinig politici die het asielrecht anders dan als een last naar voor schuiven’, zegt Kamaledin. ‘Zelden of nooit wordt een vluchteling in het politieke discours voorgesteld als een nieuwkomer die zijn of haar eigen talenten meebrengt. En het gaat al helemaal niet over burgerschap.’

Klaar tegen federale verkiezingen 2019

Om het asielbeleid opnieuw naar de kern van de zaak  – mensenrechten – te brengen, wil de politieke beweging in debat gaan met beleidsmakers, zowel op lokaal als federaal niveau.

Dat gebeurt voorlopig als politieke beweging en niet als een politieke partij. De ambitie om als een politieke partij naar de kiezer te stappen is er wel maar het is nog te vroeg, zeggen de initiatiefnemers. De lokale verkiezingen in oktober dit jaar vormen echter wèl een uitstekend momentum om lokale beleidsmakers te wijzen op verantwoordelijkheden.

Er is veel mogelijk op het lokale niveau, klinkt het. ‘Als het bijvoorbeeld gaat over duurzame integratie en betaalbare huisvesting, zien we dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen’, zegt Sarah El Massaoudi.  ‘Antwoorden op het enorme tekort aan betaalbare en duurzame woningen liggen ook en vooral in de handen van steden en gemeenten. En dat geldt ook voor betere tewerkstellingstrajecten, investeringen in opleidingen en aangepast.’

De Refugee Party wil echter ook in gesprek gaan met de federale beleidsmakers. ‘We mogen dan nog volop in de opstartfase zitten, we willen het in de komende maanden ook zeker hebben over veilige vluchtroutes, het recht op menswaardige opvang en de Europese bescherming van vluchtelingen.’

Opvallend is dat ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen zich aansluit bij deze politieke beweging. ‘We vinden dit uiteraard een belangrijk initiatief waarvan we de doelstelling volledig onderschrijven’, zegt directeur Rein Antonissen. ‘Het moet inderdaad echt opnieuw over de kern -menswaardigheid en mensenrechten- gaan. Daarvoor willen we vanuit Vluchtelingenwerk Vlaanderen onze expertise doorschuiven in het kader van aanbevelingen, debatten, enzovoort.’

De Refugee Party wil ook burgers bereiken. Minder evident, zo lijkt. Toch geloven de initiatiefnemers dat er een draagvlak is. ‘We zijn een beweging. Iedereen die zich zorgen maakt over de beleidskeuzes inzake asiel en migratie, iedereen die het oneens is met het feit dat over een maand gezinnen met kinderen zullen worden opgesloten in centra, kan zich bij ons aansluiten en is welkom.’

Info: refugeeparty.be@gmail.com