VN: in 2050 tien miljoen doden per jaar door antibioticaresistentie

Nieuws

Dringende actie is nodig

VN: in 2050 tien miljoen doden per jaar door antibioticaresistentie

VN: in 2050 tien miljoen doden per jaar door antibioticaresistentie
VN: in 2050 tien miljoen doden per jaar door antibioticaresistentie

IPS

08 mei 2019

Als er niet snel iets wordt gedaan tegen de opmars van antibioticaresistentie, kan dat tegen 2050 tot 10 miljoen doden per jaar leiden. Een nieuw VN-rapport roept op tot dringende actie.

Steve Buissinne/Pixabay

Steve Buissinne/Pixabay

Zonder gecoördineerde actie kan het probleem van de antibioticaresistentie tot 10 miljoen mensen per jaar doden tegen 2050 en 24 miljoen mensen in extreme armoede drijven tegen 2030, stellen experts van de UN Interagency Coordinating Group (IACG) on Antimicrobial Resistance.

Ook berekenden ze dat het fenomeen evenveel schade kan toebrengen aan de globale economie als de financiële crisis van 2008.

Medicatie zonder effect

Antibioticaresistentie treedt op als bacteriën muteren of zich aanpassen waardoor de medicatie minder effectief wordt en de ziekte uiteindelijk niet kan worden bestreden. Hierdoor gaan de bacteriën zich nog vlotter vermenigvuldigen en verspreiden.

Geneesmiddelenresistente ziektes kosten volgens het rapport vandaag al jaarlijks aan minstens 700.000 mensen het leven

Geneesmiddelenresistente ziektes kosten volgens het rapport vandaag al jaarlijks aan minstens 700.000 mensen het leven, inclusief 230.000 personen die resistent zijn voor medicatie tegen tuberculose.

De studie zegt dat veel voorkomende ziektes uiteindelijk onbehandelbaar dreigen te worden en levensreddende ingrepen meer risico’s zullen inhouden door het “alarmerende niveau van geneesmiddelenresistentie”.

Bedreiging

Amina Mohammed, covoorzitter van IACG, noemt antibioticaresistentie een van de grootste bedreigingen die de mensheid kent.

“Dit rapport reflecteert de omvang van het probleem en de urgentie die nodig is om een crisis af te wenden die een eeuw van vooruitgang op vlak van geneeskunde kan tenietdoen”, zei ze bij de bekendmaking van de resultaten van de studie. “Ik roep alle betrokkenen en belanghebbenden dan ook op om onze aanbevelingen ernstig te nemen en een duurzame toekomst voor iedereen te garanderen.”

Verkeerd gebruik en overmatig gebruik van antibiotica door mensen, ook in de dieren- en plantenwereld, zijn de oorzaak van het probleem. Ook worden problemen met water en sanitair, beperkte toegang tot betaalbare geneesmiddelen, slechte voedselveiligheid en inadequaat afvalbeheer als oorzaken aangestipt in het rapport.

Panel nodig zoals het IPCC

Het probleem is volgens de auteurs “complex en veelvoudig” maar “niet onoverkomelijk.” Het IACG beveelt de oprichting aan van een onafhankelijk panel voor antibioticaresistentie, vergelijkbaar met het bekende intergouvernementele VN-klimaatpanel, het IPCC.

“Landen moeten zelf nationale beleidsplannen uitstippelen, zelf data bijhouden en zelf waken over mogelijk misbruik van antibiotica.”

Verder wordt onder meer aangeraden om groeibevorderende antibiotica in de landbouw uit te faseren en het gebruik van het geneesmiddel bij dieren en mensen aan banden te leggen.

Ook is er meer onderzoek nodig om innovatieve medicijnen te ontwikkelen, tot betere diagnostiek te komen en extra werk te maken van vaccinatie.

Professor diergeneeskunde Eric Fèvre van de universiteit van Liverpool zei in een reactie op het rapport dat “er nog veel inspanningen nodig zijn om antibioticaresistentie echt ten volle te begrijpen en de verspreiding ervan in kaart te brengen bij mensen en dieren.”

Volgens hem zijn een aantal landen goed bezig om voor zichzelf de gegevens over het gebruik van deze middelen alvast goed bij te houden. “Landen moeten zelf nationale beleidsplannen uitstippelen, zelf data bijhouden en zelf waken over mogelijk misbruik van antibiotica.”

Bron: Scidev.net