VN breiden online leerprogramma uit naar kinderen in lockdown

Nieuws

Oost-Timor, Oekraïne en Kosovo eerste landen die programma voor hun scholen hebben aangenomen

VN breiden online leerprogramma uit naar kinderen in lockdown

VN breiden online leerprogramma uit naar kinderen in lockdown
VN breiden online leerprogramma uit naar kinderen in lockdown

IPS / Samira Sadeque

27 april 2020

Een online leerprogramma voor vluchtelingenkinderen wordt versneld doorgevoerd en uitgebreid naar kwetsbare kinderen in landen die in lockdown zijn. 6,5 miljoen kinderen uit Oost-Timor, Oekraïne en Kosovo gaan er als eerste mee aan de slag.

Naar schatting meer dan 1,5 miljard kinderen uit meer dan 190 landen gaan momenteel niet naar school door de lockdown

(c) Naimul Haq/IPS

Geschat wordt dat meer dan anderhalf miljard kinderen uit meer dan 190 landen momenteel niet naar school kunnen door de lockdown. Daarom willen de Verenigde Naties een online leerplatform versneld doorvoeren. Dat zogeheten ‘Learning Passport’ was oorspronkelijk bedoeld om 30 miljoen vluchtelingenkinderen wiskunde, wetenschappen en geletterdheid bij te brengen, net als sociaal-emotionele vaardigheden.

Nu zal het miljoenen kinderen die niet naar school gaan als gevolg van de coronacrisis versneld moeten helpen om de draad weer op te pikken, al blijft dat online.

6,5 miljoen leerlingen

Oost-Timor, Oekraïne en Kosovo zijn de eerste drie landen die het programma voor hun scholen hebben aangenomen. Het voorziet onder meer in online boeken, video’s en extra materiaal en bronnen voor kinderen met speciale behoeften en hun ouders.

‘Oost-Timor, Kosovo en Oekraïne, waar ongeveer 6,5 miljoen leerlingen zijn getroffen door schoolsluitingen, zijn de eerste landen die nood aan extra steun hebben uitgesproken en die we nu helpen met de uitrol van Learning Passport’, zegt Robert Jenkins, hoofd onderwijs van het kinderfonds van de VN (Unicef).

Learning Passport

Het platform dat oorspronkelijk werd ontworpen om vluchtelingen en ontheemde kinderen te helpen, werd deze week gelanceerd om de huidige wereldwijde crisis aan te pakken die kinderen treft die niet naar school gaan als gevolg van de COVID-19-pandemie.

‘Learning Passport was gepland om dit jaar te starten als een proefprogramma, maar het is nu opgeschaald om in alle landen beschikbaar te komen met een curriculum dat online kan worden gegeven’, zei Stéphane Dujarric, woordvoerder van VN-secretaris-generaal António Guterres, eerder deze week tijdens een persconferentie.

Het programma is het resultaat van een samenwerking tussen Unicef, Microsoft en de Universiteit van Cambridge.

Leren zonder grenzen

Learning Passport is al 18 maanden in ontwikkeling en zou dit najaar worden gelanceerd voor vluchtelingenkinderen. Toen de pandemie eenmaal uitbrak en scholen begonnen te sluiten, onderging het programma een uitbreidingsproces om in deze nieuwe en dringende behoefte te voorzien.

Jenkins zegt dat Unicef in verschillende landen ter plaatse met teams aan de slag is om ‘specifieke hiaten en behoeften te identificeren, te valideren en in kaart te brengen.’

Brad Smith, voorzitter van Microsoft, zegt dat de oplossing net zoals het probleem moet zijn: ‘zonder grenzen.’ Hij benadrukt ook dat het programma een samenwerking wordt met de publieke en private sector.

Een blijvende kloof

Een blijvende kloof is echter dat het programma alleen toegankelijk is voor zij die toegang hebben tot internet. In de lage-inkomenslanden is dat slechts het geval voor 30 procent van alle studenten.

Noch Microsoft, noch Unicef konden al details geven over hoe ze de digitale kloof, die kinderen uitsluit die geen toegang hebben tot internet of digitale technologie, zouden gaan dichten.

Jenkins zei daarover wel: ‘Voor kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot een internetverbinding, zijn solide plannen nodig om de continuïteit van het leren te garanderen. Dat kan bijvoorbeeld via radioprogramma’s, televisie en schoolboeken. Leraren, ouders en andere mensen uit de gemeenschap zullen de kinderen moeten begeleiden bij hun leerproces en hun voortgang opvolgen.’