VN: 'Elk jaar 1000 miljard euro groen investeren'

Nieuws

Op lange termijn kost groene economie groei noch banen

VN: 'Elk jaar 1000 miljard euro groen investeren'

Als de wereld jaarlijks 1000 miljard euro investeert in tien sleutelsectoren zal dat leiden tot een veel beter milieu. Op lange termijn leidt die inspanning ook tot meer groei. Het leidt evenwel niet tot meer banen, maar ook niet minder banen. Dat is in het kort de boodschap van het nieuwe VN-rapport over Groene Economie.

Het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) lanceerde vandaag (maandag 20 februari 2011) een nieuw rapport over de groene economie. Het rapport roept de wereld op om jaarlijks 2 procent van zijn Bruto Nationaal Product te besteden aan groene investeringen in landbouw, energieproductie, de bouw, bossen, visserijen, toerisme, transport, water en afvalbeheer.

Die investeringen zouden leiden tot een afname van onze voetafdruk met 50 procent tegen 2050 in vergelijking met business as usual. In dezelfde periode zou de waterconsumptie met 21.6 procent en de afvalberg met liefst 87 procent dalen. De primaire energievraag zou over veertig jaar bijna 40 procent lager liggen.

‘Waar vroeger beweerd werd dat we moesten kiezen tussen ecologie en economische groei, blijkt uit dit rapport dat dit amper het geval is,’ aldus Pavan Sukhdev, speciaal adviseur groene economie van UNEP. Uit het rapport blijkt dat het groene scenario in 2015 weliswaar nog zou gepaard gaan met een lagere economische groei van 0.8 procent, en in 2020 met 0.4 procent. Vanaf 2030 zou de groene economie al 2.7 procent groter zijn dan de “bruine” economie, en in 2050 zelfs 15 procent groter.

Opmerkelijk is wel dat de prognose inzake de tewerkstelling in dit rapport wat bescheidener uitvalt dan in eerdere rapporten. Het rapport erkent dat er de eerste decennia een lichte afname van maximaal 1.5 procent van de tewerstelling zijn tegenover business as usual. Dat is vooral te wijten aan de afname van de tewerkstelling in een sector als de visserij waar een krimp onvermijdelijk is om een herstel van de visstocks mogelijk te maken. Pas in 2050 zou de tewerkstelling in het groene scenario iets hoger liggen dan in het “bruine” scenario.

UNEP heeft alleen de berekeningen gemaakt. Hoe de wereld die objectieven moet bereiken, staat niet echt in het rapport, al zijn er wel heel wat suggesties. “We hopen dat dit rapport regeringen kan overtuigen omdat het toont dat groene investeringen grote ecologische en menselijke voordelen hebben en omzeggens geen economische en sociale nadelen op iets langere termijn”, zei Derek Eaton van UNEP in Brussel. Regeringen moeten de juiste regels en prijzen instellen – op nationaal niveau en op globaal niveau bijvoorbeeld met een stevig klimaatakkoord - opdat groene investeringen winstgevender zouden worden voor de private sector. Maar zelfs dan verwacht UNEP dat overheden ook zelf massaal zullen moeten investeren. China wordt geciteerd als het goede voorbeeld omdat de regering er de komende vijf jaar liefst 400 miljard euro wil investeren in groene sectoren zoals afvalrecyclage, groene technologie en hernieuwbare energie. Ook multilaterale en nationale investerings-en ontwikkelingsbanken zoals de Wereldbank of de Chinese ontwikkelingsbank hebben een belangrijke rol te spelen, aldus nog UNEP.