‘Ook het kader voor monitoring- en rapportage is nog steeds onvolledig’

VN komt met straffe biodiversiteitsdoelen maar er is geen stappenplan

T. R. Shankar Raman ( Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Een oliepalmbomenplantage zover het oog rijkt (Borneo)

Experts verwelkomen de voorgestelde doelen in een ontwerpakkoord van de Verenigde Naties om de natuur te beschermen en te herstellen, maar stellen dat ze zonder financiering en nationale verantwoording weinig zoden aan de dijk zullen brengen.

Het VN-orgaan voor biodiversiteit heeft het eerste ontwerp vrijgegeven van een wereldwijde overeenkomst om het verlies van natuur en dieren een halt toe te roepen tegen 2030.

Het document zal de basis vormen voor onderhandelingen voorafgaand aan een biodiversiteitstop in Kunming, China. Daar zal de internationale gemeenschap de neuzen in dezelfde richting proberen te krijgen over een verdrag om het leven op aarde te beschermen in de komende negen jaar.

‘Dit is zowel bedoeld als een samenvatting van de huidige stand van het debat, maar ook als een manier om meer discussie en onderhandeling op gang te brengen’, zegt Basil van Havre, covoorzitter van de open werkgroep die toezicht houdt op de onderhandelingen in het VN-verdrag, op Twitter.

Maar hoewel de ontwerptekst ambities en doelstellingen voor 2030 en daarna beschrijft, biedt het geen concreet actieplan om ze te bereiken, zeggen campagnevoerders.

‘Het gaat louter over doelen zonder een woord te reppen over hoe ze te bereiken’, vertelt Li Shuo van Greenpeace Oost-Azië, die de onderhandelingen over biodiversiteit op de voet volgt, aan de redactie. ‘Er is geen strategie voor daadwerkelijke oplevering’.

Concrete doelstellingen

Het document van 12 pagina’s bevat 4 langetermijndoelen tot 2050, 10 criteria om de voortgang aan het einde van het decennium te beoordelen en 21 doelen om de oorzaken van het verlies aan biodiversiteit aan te pakken die tegen 2030 moeten worden bereikt.

Slechts anderhalve pagina van de tekst is gewijd aan een mechanisme om deze doelen te bereiken.

Deze omvatten het beschermen van ten minste 30 procent van het land en de zeeën op aarde, het verminderen van het gebruik van pesticiden met twee derde en het halveren van voedselverspilling en overconsumptie tegen het einde van het decennium. Tegen 2030 moet ook jaarlijks minstens 500 miljard dollar aan schadelijke subsidies worden afgeschaft.

Maatregelen om ecosystemen te herstellen en te zorgen voor duurzame landbouw-, bosbouw- en aquacultuurpraktijken zouden tegen 2030 ten minste 10 gigaton CO2 per jaar kunnen verminderen – ongeveer een derde van de reducties die nodig zijn om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken – hoewel onduidelijk blijft hoe dat exact zal worden gemeten.

Slechts anderhalve pagina van de tekst is gewijd aan een mechanisme om deze doelen te bereiken. Het zegt dat landen “een verantwoordelijkheid” hebben om de wereldwijde doelen te vertalen in nationale doelen. Verder moeten ze volgens de tekst op transparante wijze toezicht houden op en verslag uitbrengen over hun voortgang bij het behalen ervan.

Georgina Chandler, internationaal beleidsmedewerker bij vogelbeschermingsorganisatie RSPB, vindt de taal in het voorontwerp niet sterk genoeg: ‘Het is moeilijk in te zien hoe de inspanningen die zijn geleverd om het implementatiemechanisme te versterken zich hebben vertaald in het laatste ontwerp. Het lijkt business as usual’, zegt ze.

Uitgestelde biodiversiteitstop

Van Havre zei vorige maand dat de onderhandelaars weinig vooruitgang boekten in de online onderhandelingen. Een persoonlijke ontmoeting zal volgens hem nodig zijn om een deal te kunnen sluiten.

De Kunming-top zou daarvoor het platform bij uitstek zijn, zij het niet dat hij dreigt voor een derde keer te worden uitgesteld. De wereldwijde vaccinatie-ongelijkheid maakt het moeilijk om veilig bijeen te komen in oktober met alle 195 landen. Er is een goede kans dat de commissie van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) besluit om de conferentie door te schuiven naar 2022.

‘Het is hét moment voor rijke landen om de extra financiering vast te leggen die nodig is om de doelen te bereiken die in dit kader zijn vastgelegd.’

‘Hoewel de doelstellingen sterk aangescherpt zijn, is er nog veel werk aan de winkel’, zegt Andrew Deutz, directeur van het globale beleid bij The Nature Conservancy. ‘We zijn bezorgd dat niet alle bepalingen omtrent implementatie zijn verankerd in het kerndocument. Ook het kader voor monitoring- en rapportage is nog steeds onvolledig’.

Deutz zegt dat hij ‘blij was met het ambitieniveau van de voorgestelde doelen’, en hij wijst op de oproep om tegen 2030 het jaarlijks financieringstekort van 700 miljard dollar voor de natuur te dichten.

‘Aan de andere kant, we zeiden hetzelfde in 2010, toen de wereld de Aichi-doelen aannam’, voegde hij eraan toe, verwijzend naar de vorige reeks biodiversiteitsdoelen. In 2020 werd duidelijk dat de wereld die doelen niet had behaald.

Centrale rol inheemse volkeren

Voor Brian O’Donnell, directeur van Campaign for Nature, is het voorgestelde doel om de steun van rijke landen aan ontwikkelingslanden met 10 miljard dollar per jaar te verhogen niet voldoende om een robuuste uitvoering van het Verdrag in ontwikkelingslanden te garanderen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en blijf op de hoogte van het mondiale nieuws
‘Het is hét moment voor rijke landen om de extra financiering vast te leggen die nodig is om de doelen te bereiken die in dit kader zijn vastgelegd’, zegt hij.

Hij vindt wel dat het ontwerp belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij het erkennen van de centrale rol die inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten spelen bij de besluitvorming en het beheer van natuurbehoud.

De tekst erkent de noodzaak van ‘billijke en effectieve participatie’ door inheemse en lokale gemeenschappen en omvat een criteria om ervoor te zorgen dat hun traditionele kennis en praktijken de besluitvorming leiden met vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van gemeenschappen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.