Wereld telt 50 miljoen moderne slaven

Nieuws

Bijna een op de acht van alle dwangarbeiders zijn kinderen

Wereld telt 50 miljoen moderne slaven

Wereld telt 50 miljoen moderne slaven
Wereld telt 50 miljoen moderne slaven

IPS

14 september 2022

Wereldwijd leven 50 miljoen mensen in een vorm van moderne slavernij. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie en Walk Free. 28 miljoen mensen leveren dwangarbeid, 22 miljoen mensen zitten gevangen in een gedwongen huwelijk.

Vrouwen en kinderen zijn onevenredig kwetsbaar, blijkt uit een nieuw rapport over gedwongen arbeid en gedwongen huwelijken.

ILO/A.Khemka (CC BY-NC-ND 2.0)

Wereldwijd leven 50 miljoen mensen in een vorm van moderne slavernij Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie, de Internationale Organisatie voor Migratie en de ngo Walk Free. Naar schatting 28 miljoen mensen leveren dwangarbeid. 22 miljoen mensen zitten gevangen in een gedwongen huwelijk.

Moderne slavernij komt voor in bijna elk land ter wereld, ongeacht etnische, culturele of religieuze lijnen. Ook rijke landen blijven niet gespaard: 52 procent van alle dwangarbeid en een kwart van alle gedwongen huwelijken komen voor in landen met hogere inkomens.

En het probleem neemt toe: vorig jaar waren er naar schatting tien miljoen mensen meer in slavernij dan in 2016. Vrouwen en kinderen zijn onevenredig kwetsbaar, blijkt uit een nieuw rapport door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de ngo Walk Free en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Dwangarbeid

De meeste gevallen van dwangarbeid (86%) komen voor in de particuliere sector, waarvan 23% in de gedwongen seksuele uitbuiting. Door de staat opgelegde dwangarbeid is goed voor 14% van de mensen die dwangarbeid verrichten.

Bijna een op de acht van alle dwangarbeiders zijn kinderen: 3,3 miljoen, en in meer dan de helft gaat het om commerciële seksuele uitbuiting.

Maar ook migranten zijn onevenredig kwetsbaar. Volwassen werknemers die migreren lopen ruim drie keer meer risico op dwangarbeid dan niet-migranten volwassen werknemers.

Gedwongen huwelijk

Nog eens 22 miljoen mensen zitten gevangen in een gedwongen huwelijk - een stijging van 6,6 miljoen sinds 2016. Het gaat om schattingen, en in werkelijkheid liggen de cijfers waarschijnlijk nog hoger, stelt het rapport.

‘Het is schokkend dat de situatie rond moderne slavernij niet verbetert. Niets kan rechtvaardigen dat zo’n fundamentele schending van de mensenrechten blijft bestaan.’

Gedwongen huwelijken zijn nauw verbonden met oude patriarchale houdingen en praktijken. In de overgrote meerderheid van de gedwongen huwelijken, bij meer dan 85%, is er sprake van familiale druk. H

oewel twee derde van de gedwongen huwelijken voorkomt in Azië en de Stille Oceaan, is de concentratie het hoogste in de Arabische staten, met 4,8 op de 1000.

Schokkend

‘Het is schokkend dat de situatie rond moderne slavernij niet verbetert. Niets kan rechtvaardigen dat zo’n fundamentele schending van de mensenrechten blijft bestaan’, zegt IAO-directeur-generaal Guy Ryder.

‘We weten wat er moet gebeuren en we weten ook dat het kan. Een effectief nationaal beleid en regelgeving zijn van fundamenteel belang, maar overheden kunnen dat niet alleen. Internationale standaarden bieden een solide basis en een aanpak waarbij iedereen moet worden ingezet: vakbonden, werkgeversorganisaties, het maatschappelijk middenveld en gewone mensen. Ze hebben allemaal een cruciale rol te spelen.’

Voor Grace Forrest, directeur van Walk Free, is slavernij de antithese van duurzame ontwikkeling. ‘Het is een door mensen gemaakt probleem, dat verband houdt met zowel historische slavernij als aanhoudende structurele ongelijkheid’, zegt ze. ‘Oprechte politieke wil is de sleutel tot het beëindigen van deze mensenrechtenschendingen.’