Wereldwijd minder verkeersslachtoffers behalve in arme landen

Nieuws

Wereldwijd minder verkeersslachtoffers behalve in arme landen

Wereldwijd minder verkeersslachtoffers behalve in arme landen
Wereldwijd minder verkeersslachtoffers behalve in arme landen

IPS

20 oktober 2015

Wereldwijd sterven elk jaar 1,25 miljoen mensen in een verkeersongeval. Dat is niet meer dan drie jaar geleden, terwijl het aantal vervoersmiddelen en de wereldbevolking wel zijn toegenomen. ‘Het aantal slachtoffers in arme landen blijft onaanvaardbaar hoog’, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie in een vandaag verschenen rapport.

Wereldwijd sterven jaarlijks 1,25 miljoen mensen in een verkeersongeval. Ondanks de vele inspanningen om dit cijfer naar beneden te krijgen, is het nog steeds te hoog, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de Global status report on road safety 2015.

‘Vooral onder arme mensen in arme landen blijft de tol echt onaanvaardbaar hoog’, zegt directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan.

79 landen met minder doden

Globaal gezien is er vooruitgang geboekt want het aantal verkeersdoden wereldwijd is niet toegenomen, terwijl het aantal gemotoriseerde vervoersmiddelen en de populatie wel gegroeid zijn.

Uit cijfers van de laatste drie jaar blijkt dat 79 landen een afname kennen van het absolute aantal verkeersdoden, in 68 landen was er een toename.

De landen die het meest succesvol waren in het terugdringen van het aantal verkeersdoden, deden dit door hun wetgeving aan te passen, de controle op te voeren en door hun wegen en voertuigen veiliger te maken.

‘We zijn op de goede weg’, zegt Chan. ‘Het rapport toont aan dat de strategieën om de weg veiliger te maken, effectief mensenlevens redden. Maar de cijfers zeggen ook dat de vooruitgang te traag gaat.’

Waar je woont is van tel

Het rapport toont aan dat het risico om in het verkeer te sterven nog grotendeels afhangt van waar je woont. Er gaapt een wijde kloof tussen hoge-inkomenslanden en lage- en middeninkomenslanden. In deze laatste categorie zijn 90 procent van de verkeersdoden te betreuren terwijl in deze landen slechts 54 procent van alle de vervoersmiddelen is terug te vinden.

Europa, en dan met name de rijkste Europese landen tellen het laagste aantal verkeersdoden, Afrika het hoogste.

Bij 23 procent van de verkeersdoden betreft het de bestuurder van een motorfiets.

Mobiel bellen

Wereldwijd hebben 105 landen met in totaal 4,8 miljard mensen het dragen van de gordel voor elke inzittende van de auto verplicht gemaakt.

Slechts in 34 landen — maar ze vertegenwoordigen wel 2,1 miljard mensen — gelden strenge alcoholwetten voor bestuurders van een voertuig.

Geen enkel land in de top tien van dichtst bevolkte landen scoort goed op het vlak van snelheidsbegrenzing.

In 52 landen (1,2 miljard mensen) gelden er bijzondere richtlijnen voor het vervoeren van kinderen vooraan in de wagen, gebaseerd op hun lengte en/of leeftijd.

In 139 landen is bellen met je mobiele telefoon in je hand tijdens het rijden verboden. 31 landen verbieden zowel mobiel bellen met de telefoon in je hand, als handenvrij bellen in de auto.

In de top tien van dichtst bevolkte landen scoort China goed op het vlak van wetgeving over drinken en rijden, en het gebruik van gordels. India scoort goed op het vlak van gordelgebruik.

Enkel Brazilië scoort goed op vier van de vijf punten: drinken en rijden, helmgebruik, gordelgebruik en richtlijnen over het vervoer van kinderen. De Verenigde Staten scoren op geen enkel veiligheidsvlak goed, net als Pakistan, Nigeria en Bangladesh.

Geen enkel land in de top tien van dichtst bevolkte landen scoort goed op het vlak van snelheidsbegrenzing.