Wetenschappers voorspellen ondergang Inuit

Nieuws

Wetenschappers voorspellen ondergang Inuit

Stephen Leahy

10 september 2004

Het poolgebied warmt veel sneller op dan gedacht, en dat zal de levens van de Inuit en andere bewoners op korte termijn totaal ontwrichten. Dat staat in een nog ongepubliceerd rapport van het Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), de grootste wetenschappelijke studie ooit over klimaatverandering boven de poolcirkel. Ook Europa en Noord-Amerika kunnen in de klappen delen: door het afsmelten van de ijskap kunnen wij binnen amper enkele jaren met juist veel koudere temperaturen af te rekenen krijgen.

De studie gebeurde op vraag van de Arctische Raad van de acht landen die de Noordpool beheren - de VS, Rusland, Canada, IJsland en de Scandinavische landen. Meer dan 600 wetenschappers uit de hele wereld werkten eraan mee, net als de Inuit en andere Noordpoolvolkeren zelf. Voorlopig gaat het om een voorpublicatie - de volledige studie wordt pas bekendgemaakt tijdens een conferentie in IJsland van 9 tot 12 november.

Tegen het midden van deze eeuw zouden ijsberen, walrussen en een aantal zeehondensoorten vrijwel uitgestorven zijn, zo voorspelt de studie. De ijskap op zee zal nog dunner worden, de bevroren bodem zal verder smelten en de sterkere stormen zullen de kusterosie doen toenemen. De Inuit zullen hun huidige levensstijl niet kunnen aanhouden en de veranderingen komen zo snel dat ze zich niet zullen kunnen aanpassen, zegt medeauteur Patricia Anderson van de Universiteit van Alaska, waar het secretariaat van de ACIA gevestigd is.

Anderson merkt op dat Alaska dit jaar zijn warmste en droogte zomer ooit kende. Het kwik steeg maar liefst tien graden boven het normale peil. Honderdduizenden hectaren bossen gingen in vlammen op - na een reeks jaren met hevige bosbranden een nieuw triest record. En nu kampen de bomen van Alaska tot overmaat van ramp met een plaag van choristoneura-wormen, een insect dat zich nestelt in knoppen en vroeger alleen in het uiterste zuiden voorkwam omdat het noordelijker te warm was. Volgens Anderson bevestigt dat het nieuwe wetenschappelijke rapport dat dit geen toevallige tegenslagen zijn, maar echte trends.

Computervoorspellingen tonen dat de gemiddelde temperatuur op de Arctische regio tegen het eind van de eeuw met zes graden zal zijn toegenomen. De cijfers wekken heel wat commotie, want tot dusver lagen de vooruitzichten de helft lager. En de voorspelling van een toename met zes graden is nog vrij voorzichtig - erger kan ook. We doen met opzet gematigde voorspellingen om controverse te vermijden, zegt Anderson. De voorspelling van zes graden gaat er onder meer van uit dat de Kyoto-doelstellingen tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd worden nageleefd. Dat is helemaal niet zeker. Na zeven jaar raakte het Kyoto-protocol immers nog steeds niet geratificeerd - vooral omdat de VS en Rusland weigeren mee te doen.

De opwarming van de arctische regio heeft gevolgen tot in West-Europa. De wetenschappers zijn immers ook bezorgd over de effecten in Europa en Noord-Amerika. Het afsmelten van de Noordpool kan mogelijk zoveel extra koel water in de Arctische Oceaan dumpen dat het de Noord-Atlantische warme zeestroom kan vertragen of zelfs opheffen. Die zeestroom matigt ons klimaat. Europeanen en Noord-Amerikanen krijgen dan te maken met een abrupte klimaatsverandering en al over enkele jaren veel koudere temperaturen.

Volgens Gordon McBean, verbonden aan het Institute for Catastrophic Loss Reduction at the University of Western Ontario en
een van de wetenschappers die aan de studie deelnam, zou de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen voor 2050 met de helft moeten afnemen. Alleen zo kan volgens hem het rampenscenario op de Noordpool worden vermeden. Daarmee vergeleken is de reductie die Kyoto vooropstelt (wereldwijd min 5,2 procent tussen 1990 en 2012) een lachertje.

Ik hoop dat gewone mensen beginnen in te zien dat hun gedrag - de auto die zij kiezen bijvoorbeeld - nefast kan zijn voor anderen en voor de toekomstige generaties. De passiviteit van de overheden van Canada en de VS is grotendeels te wijten aan het falen van het grote publiek om druk uit te oefenen, zegt Inuït Sheila Watt-Cloutier, voorzitter van de vereniging van zo’n 155.000 Inuit in de Arctische regio’s van Canada, Rusland, Groenland en de Verenigde Staten..

Dit rapport voorspelt het einde van de Inuit als jachtcultuur, gelooft Watt-Cloutier. De gevolgen van de klimaatverandering zijn volgens haar nu al overal voelbaar boven de poolcirkel. Wegen en bruggen storten in omdat de permafrostbodem - de normaal eeuwig bevroren aardlagen - ontdooit. Meer en meer mensen verdrinken doordat ze door onverwacht dunne ijslagen breken. Anderen worden meegespoeld door tot woeste rivieren omgetoverde vriendelijke stroompjes. Onze traditionele kennis om te overleven in dit klimaat wordt nutteloos, zegt Watt-Cloutier. (ADR/MM)

http://www.amap.no/MiscTempFiles/ACIA-Symp.htm