Wetsontwerp veroorzaakt onrust in Haiti

Nieuws

Wetsontwerp veroorzaakt onrust in Haiti

Leen Nicolas

08 juli 2009

Vandaag (woensdag) discussieert de Haïtiaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers over een omstreden wetsvoorstel voor een stijging van het minimumloon. Demonstranten en industriële lobby's staan klaar om te protesteren.

Onder vuur ligt het optrekken van het minimum dagloon voor acht uur werken van 70 naar 200 gourdes. Dit komt neer op 4,16 ipv 1,45 Euro. Afgevaardigde Steven Benoit, bezieler van het voostel zegt bedreigingen te krijgen  maar voelt zich hierdoor eens te meer gesterkt in zijn sociaal engagement.
Van 29 tot 30 juli 2009 ontmoetten de leden van de Commissie van Sociale Zaken van de Kamer van Afgevaardigden verschillende betrokken sectoren. Zowel ADIH (Association des Industriels Haïtiens) als vakbonden en syndicalisten werden gehoord. De gesprekken met Haiti’s industriëlen kregen opmerkelijk meer ruchtbaarheid. Zij vrezen dat een stijging van het minimumloon zo’n tienduizend jobs kan kosten.
Twee argumenten worden door tegenstanders van het wetsvoorstel steevast naar voren geschoven: het bestaande tewerkstellingsniveau in de sector moet behouden blijven  en de internationale competiviteit worden gegarandeerd.
De vakbonden zien het wetsvoorstel daarentegen als onontbeerlijk. Zonder de stijging ligt het huidige minimumloon lager dan 25 jaar geleden, stelt Paul Chéry, secretaris generaal van de CTH, een van Haïti’s grootste arbeidersorganisaties.
President René Garcia Préval is eerder te vinden voor een geleidelijke verhoging van het minimumloon. Hij vreest een stijging van de rentevoet in het land indien de wet van kracht wordt. Wellicht speelt ook de onderliggende angst mee voor massale ontslagen in de textielsector. Terwijl de Hope II Act, een preferentieel handelsakkoord met de VS, net bedoeld is om de koopkracht te verhogen. Haitiaans textiel kan hierdoor zonder invoerheffing naar de VS geëxporteerd worden.
Momenteel is 70 procent van de bevolking werkloos en 80 procent van de Haïtianen leeft onder de armoedegrens. Dit maakt Haïti het armste land op westelijk halfrond. Ondanks de wereldwijde crisis en de hoge inflatie, heeft de regering tot dusver geen aanpassing van de lonen doorgevoerd, noch tegemoetkomingen voor de enorme prijsstijging van transport, voeding, huur en onderwijs.
Sinds begin mei regent het betogingen in Haïti om betere werkomstandigheden en een stijging van de lonen te eisen. De protesten in de straten van Port-au-Prince worden geleid door studenten. Naarmate de demonstraties groeien, stijgt ook de repressie ertegen door de Nationale politie.