'Natuurinclusieve ontwerpen' worden de norm

Windenergie op de Noordzee hoeft natuur niet te schaden

WindEurope / Jason Bickley (CC BY-NC 2.0)

Windmolenparken in de Noordzee botsen niet met de bescherming van het milieu, stellen natuurorganisaties en de sector windenergie in een gezamenlijke verklaring.  Ze hebben afspraken gemaakt rond milieubescherming en gaan samenwerken bij de bouw van nieuwe parken.

In het Belgische deel van de Noordzee komen nieuwe windmolenparken, maar veel ruimte is er niet. De nieuwe zones liggen daardoor gedeeltelijk in kwetsbare Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. 

Dat hoeft geen probleem te zijn, zegt 4Sea, een coalitie van de Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Natuurpunt en het Wereldnatuurfonds (WWF). Samen met het Belgian Offshore Platform (BOP) verwijzen de organisaties naar meer dan tien jaar aan wetenschappelijk onderzoek. Dat toont aan dat de ontwikkeling van windmolenparken hand in hand kan gaan met de bescherming van het marine milieu, als daarmee rekening gehouden wordt tijdens het ontwerp, de bouw en de exploitatie.

Samenwerking

BOP en 4Sea gaan samenwerken om dat mogelijk te maken. ‘Samen streven we naar optimalisatie en maatwerk, steeds vertrekkend van de te beschermen biodiversiteitswaarden, een kritische stap naar maatregelen om de klimaat- en biodiversiteitscrises op te lossen’, stellen ze. 

‘We hebben én meer windenergie én meer natuurbescherming nodig in de Noordzee.’

Zo moeten windparken in Natura 2000-gebieden een uitzondering blijven en enkel onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. De sector belooft ook verder te investeren in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. ‘Natuurinclusieve ontwerpen’ worden de norm: de negatieve effecten zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk zorgen voor positieve effecten voor de biodiversiteit.

‘Om de strijd aan te gaan tegen de door de oververhitting van de planeet onomkeerbare, destructieve gevolgen voor mens en natuur, hebben we én meer windenergie én meer natuurbescherming nodig in de Noordzee’, zegt Annemie Vermeylen, secretaris-generaal van BOP. ‘Met deze intentieverklaring slaan de milieuorganisaties en de offshore windenergiesector proactief de handen in elkaar om samen werk te maken van een klimaatneutrale en natuurvriendelijke Noordzee.’ 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3174   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift