WWF zoekt een extra planeet

Nieuws

WWF zoekt een extra planeet

Lieselot Vandierendonck

13 oktober 2010

Op 13 oktober lanceerde WWF het Living Planet Rapport. Daaruit blijkt dat België de vierde grootste ecologische voetafdruk heeft ter wereld. Als we bovendien wereldwijd op dezelfde manier blijven leven zoals nu, dan hebben we tegen 2030 twee planeten nodig en tegen 2050 drie.

In samenwerking met de Zoological Society of London en het Global Footprint Network publiceert WWF om de twee jaar een rapport waarin de gezondheid van onze planeet wordt beschreven. Daarbij wordt de Living Planet Index – een telling van de populaties van biologische soorten – gelinkt aan de Ecologische Voetafdruk – de oppervlakte die nodig is om al de natuurlijke hulpbronnen die verbruikt zijn opnieuw aan te maken en om afval op te nemen.

Het rapport beschrijft dit jaar dat de aarde 1,5 jaar nodig heeft om aan te maken wat door de mens op 1 jaar geconsumeerd wordt. Dat maakt dat er in feite tegen 2030 twee planeten en tegen 2050 drie planeten zullen nodig zijn om die tendens te kunnen volgen.

De resultaten over deze negatieve trend zijn volgens de denktank Global Footprint Network erg relevant, gezien de biodiversiteitstop op 18 oktober in Nagoya in Japan.

België behaalt een slecht rapport

België staat in de top tien van de landen met de grootste ecologische voetafdruk. Met een vierde plaats zijn de Belgen goed voor een gemiddelde afdruk van acht globale hectare per persoon. ‘Als iedereen zou leven als een Belg, dan zouden we 4,4 planeten nodig hebben om aan onze behoeften te voldoen’, stelt Sabien Leemans, beleidscoördinator bij WWF.

Verder blijkt dat de 31 OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) goed zijn voor veertig procent van de globale voetafdruk. Als de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) hun ontwikkelingskoers aanhouden, dan kan het echter zijn dat zij de OESO-landen inhalen.

‘Landen die hun economie sterk laten afhangen van natuurlijke bronnen, brengen die economie in gevaar. De landen die in staat zijn om de beste levenskwaliteit te voorzien en daarbij een kleine ecologische voetafdruk achterlaten, zullen van globaal belang worden en de meest veerkrachtige economie hebben.’ Dat zegt Mathis Wackernagel, voorzitter van het Global Footprint Network.

Opvallend in de conclusies is dat de ontwikkelingsgraad van een land en de grote van de voetafdruk niet onlosmakelijk verbonden zijn. Na een vergelijking met de VN Human Development Index blijkt dat goed ontwikkelde landen niet noodzakelijk een grote ecologische voetafdruk hebben.

‘Als iedereen zou leven als een Belg, dan zouden we 4,4 planeten nodig hebben om aan onze behoeften te voldoen.’

Werken aan een duurzame toekomst

In het rapport worden ook aanbevelingen gegeven om de voetafdruk te verminderen zodat de wereldbevolking in zijn onderhoud kan blijven voorzien: enerzijds moet de samenleving koolstofarm worden, anderzijds moeten mensen een aangepast voedselpatroon aannemen.

WWF stelt dat ‘via een verbeterde energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie’ de eerste aanbeveling kan nagestreefd worden. Het minderen van de vleesconsumptie draagt dan weer bij tot een duurzamer voedselpatroon.

‘We moeten ook onze inspanningen om ons natuurlijk kapitaal te beschermen, verhogen door bijvoorbeeld meer natuurgebieden te beschermen, overbevissing te stoppen en de destructieve visvangst aan te pakken’, zegt Sabien Leemans.

‘De politici moeten ambitieuze doelen goedkeuren op internationaal niveau, met name wat de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering betreft. België heeft momenteel een belangrijke rol te spelen zowel als voorzitter en woordvoerder van de EU tijdens de top over de biodiversiteit in Nagoya, als op de klimaattop in het Mexicaanse Cancun in december.’