Zoon De Gucht spreekt beleid van minister De Gucht tegen

Nieuws

Zoon De Gucht spreekt beleid van minister De Gucht tegen

Op een debat van Oxfam-Wereldwinkels lieten enkele Vlaamse politici opmerkelijke uitspraken noteren.

De jonge senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) nam gisteren in Gent op een debat georganiseerd door Oxfam Wereldwinkels, duidelijk afstand van de Economische PartnerschapAkkoorden, de zogenaamde EPA’s, die zijn vader Karel De Gucht, de minister van buitenlandse zaken, en de regering waar hij sinds vele jaren deel van uitmaakt, verdedigt. Die EPA’s leggen de Afrikaanse landen op om hun grenzen te openen voor het merendeel van de Europese producten want ze scheppen, tegen de zin van veel Afrikaanse landen, een vrijhandelszone tussen de Afrikaanse landen en de EU.
JJ De Gucht zei het zo: ‘Ik denk inderdaad dat het zinvol zou zijn indien de Afrikaanse landen hun markten kunnen afsluiten voor buitenlandse industrieproducten. Alleen op die manier kunnen ze een eigen industrie opbouwen. Ze zijn inderdaad niet opgewassen tegen de competite van onze bedrijven. Voorwaarde lijkt me wel dat de Afrikaanse landen eindelijk hun grenzen openstellen voor elkaars producten.’ Daarmee stelt Jean-Jacques De Gucht de zin van de EPA’s fundamenteel in vraag. Of die visie ook steun genoot binnen de open VLD wist hij niet te zeggen. ‘Ik ken de mening niet van alle VLD-ers over elk thema.’
Ook de andere politici, Bruno Tuybens van sp-a, en kamerlid Wouter Devriendt van Groen!, kantten zich tegen de EPA’s. De logische vraag was dan waarom een paarse regering in de schoot van de Europese Unie, nooit expliciet vragen heeft gesteld bij die EPA’s. Tuybens meent dat de politici hier eigenlijk weinig in de pap te brokken hebben: ‘Het gewicht van multinationale ondernemingen - in dit geval hun uitzicht op de Afrikaanse afzetmarkt - weegt heel zwaar door en bepaalt eigenlijk wat onze regering in dit verband kan doen.’

Grondstoffenakkoorden?

Opvallend was dat de partijen mensen naar het debat hadden afgevaardigd die niet erg vertrouwd waren met sommige van de materies die voorlagen. De Wereldwinkels wilden graag de mening van de politici over de ietwat in de vergeethoek geraakte grondstoffenakkoorden maar sommige politici wisten eigenlijk niet wat dergelijke akkoorden inhouden.
Zo was Bruno Tuybens de mening toegedaan dat de EPA’s grondstoffenakkoorden zijn, terwijl die EPA’s over van alles en nog wat gaan, maar amper over grondstoffen en de prijzen ervan, terwijl grondstoffenakkoorden juist gericht zijn op het stabiliseren van de grondstoffenprijzen.

Apolitieke kijk

De Gucht en Tuybens deelden ook een opmerkelijk apolitieke kijk op handelsbeleid. Zo meende de jonge De Gucht dat de mondialisering ontstaan is als iets onvermijdelijks, en dat de politici en de keuzes voor meer liberalisering die ze gemaakt hadden in de schoot van de wereldhandelsorganisatie en de vele tientallen regionale en bilaterale handelsakkoorden daar eigenlijk weinig invloed op hadden. Tuybens trad die visie min of meer bij: de politiek had daar eigenlijk amper invloed op; het waren de bedrijven die hun wil oplegden.
Alleen Wouter De Vriendt, kamerlid voor Groen!, stelde dat de mondialisering iets is dat mee vorm heeft gekregen door middel van politieke keuzes in de schoot van de Wereldhandelsorganisatie, de Europese Unie en de nationale regeringen, en dat dit in de toekomst ook het geval kan zijn. En dat mondialisering en de invulling ervan, bijgevolg ook vatbaar is voor politieke strijd.