Zuid-Korea beschermt zee-ecosystemen in ontwikkelingslanden

Nieuws

Zuid-Korea beschermt zee-ecosystemen in ontwikkelingslanden

Zuid-Korea beschermt zee-ecosystemen in ontwikkelingslanden
Zuid-Korea beschermt zee-ecosystemen in ontwikkelingslanden

Thalif Deen

19 juli 2012

Zuid-Korea investeert dit jaar 7 miljoen euro in proefprojecten om zee-ecosystemen van ontwikkelingslanden te beschermen. Tot begin augustus is het land nog gastland van de Expo 2012, met als thema de bescherming van de oceanen.

Landen die profiteren van het Yeosu-project - de Expo vindt plaats in de stad Yeosu - zijn Fiji, Tuvalu, Nauru, Vietnam, de Filipijnen, Indonesië, Guatemala, Sri Lanka, Tanzania en Grenada.

Ju-hoon Ahn van het organisatiecomité van de Expo 2012 zegt dat via het Yeosu-project R&D-programma’s  (programma’s voor onderzoek en ontwikkeling) en opleidingsprogramma’s worden aangeboden aan ontwikkelingslanden.

Het doel hiervan is om de oceanen en kusten beter te beschermen. “We hebben bijvoorbeeld de provincie Guimaras op de Filipijnen geholpen met de ontwikkeling van een raamwerk om het risico op rampen te verminderen.”

Momenteel lopen er ook casestudies in Vietnam (over garnalenkwekerij en mangroven in de zuidelijke Mekongdelta) en krijgen eilanden in de zuidelijke Stille Oceaan strategische hulp bij zeebeheer.

Vervuiling

Zuid-Korea wil zich vooral richten op bescherming van zee-ecosystemen, vermindering van vervuiling en de inzet van geavanceerde technologie. Daarnaast wil het land bijdragen aan duurzame ontwikkeling, vooral op plaatsen waar sprake is van commercialisering, visserij en winning van grondstoffen.

In mei lanceerde Zuid-Korea de Expo 2012 (ook bekend als de Wereldtentoonstelling) in Yeosu. Op de expo is aandacht voor de meest recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en beheer van zeeën en oceanen. Er zijn onder meer projecten te vinden over ecologische visserij, ontzilting en gebouwen die van elektriciteit voorzien worden met zonne-energie of oceaanthermische energie.

Het is de bedoeling op termijn dergelijke technologie in te zetten in armere landen die te maken hebben met vervuiling, klimaatverandering en een stijgende zeespiegel.