Burgers, aux armes!

We zijn halverwege een Europees jaar dat volgens de bijhorende website ‘draait om uw rechten als burger van de EU’. Viviane Reding, Europees commissaris voor Justitie, Grondrechten en Burgerschap, vat het opzet samen in een persmededeling: ‘Burgers moeten hun stem kunnen laten horen in het debat over de toekomst van de EU.’

  • Bart Lasuy Gie Goris. Bart Lasuy

Dat treft. In juni lanceren de EU en de VS namelijk onderhandelingen over een vrijhandels- en investeringsverdrag, dat in lengte van jaren de verhouding tussen de burgers, bedrijven en hun overheden kan bepalen. Het is niet overbodig daar eens ernstig over te debatteren.

Politieke keuze of economische vrijheid

Wat nu voorgesteld wordt als een rondje armworstelen tussen Brussel en Washington, is in realiteit een strijd om het overwicht van politieke keuze of economische vrijheid. Definiëren we een verbod op dierenproeven voor het ontwikkelen van cosmetica als een politieke beleidskeuze of als een onnodige belemmering van de handel?

Die vraag zal zich ook stellen in verband met het verplichten van zuinigere of schonere verbrandingsmotoren, het opleggen van het gebruik van talen, het beperken van het telen en invoeren van genetisch gemanipuleerde organismen, en uiteindelijk ook over het beschermen van werknemers of over overheidsinvesteringen in gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, onderwijs en media…

De logica van een vrijhandelsverdrag is dat elke sector die beschouwd wordt als handelswaar meteen onderworpen wordt aan de wetten van zo groot mogelijke privatisering en concurrentie. Bedrijven die dan menen dat overheidsingrijpen hun actuele of toekomstige winsten in gevaar brengt, kunnen op basis van vastgelegde procedures de betrokken overheden voor het gerecht dagen.

Overval van de eeuw

Als het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) alleen onderhandeld wordt tussen eurocraten en “experts” verbonden aan multinationale bedrijven of neoliberale denktanks, dan wordt dat TTIP de overval van de eeuw op onze democratieën en verzorgingsstaten. Maar, zoals Europees commissaris Reding suggereert, de burgers kunnen ook hun stem laten horen. Dat doen ze best voordat een afgewerkt voorstel als te nemen of te laten aan het Europees Parlement voorgelegd wordt. Want als we alleen op de politici rekenen om de poltiek te verdedigen tegen de economie, dan is het resultaat vooraf gekend.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.