Collectieve defensie is nadelig op lange termijn

Tom Sauer

25 februari 2015
Opinie

Collectieve defensie is nadelig op lange termijn

Collectieve defensie is nadelig op lange termijn
Collectieve defensie is nadelig op lange termijn

De wereld veiliger maken behoeft vooral niet-militaire middelen – zoals economische groei, handel, investeringen, tewerkstelling, bemiddeling bij conflicten en toerisme.

Ik ga ermee akkoord dat het defensiebudget bevroren moet worden op de huidige 1% van het bnp. Er zijn immers geen acute grote internationale bedreigingen voor ons land.

Het is weliswaar zeer moeilijk te voorspellen hoe het plaatje er in 2030 zal uitzien, maar dat is geen reden om het defensiebudget vandaag fel te verhogen. Integendeel, de wereld veiliger maken behoeft vooral niet-militaire middelen, zoals economische groei, handel, investeringen, tewerkstelling, bemiddeling bij conflicten, toerisme, en ga zo maar door.

Dat de land-, lucht- én zeemacht alledrie behouden moeten blijven, durf ik in vraag stellen. Misschien moeten we maar twee componenten overhouden, in functie van de Europese taakverdeling. Als de drie toch worden behouden, zullen taken moeten worden afgestoten – denk aan de inzet van gevechtsvliegtuigen. De belangrijkste argumenten voor de afschaffing van één militaire component, zijn kostenbesparing en specialisatie binnen Europees kader.

Wat de NAVO betreft, pleit ik voor een hervorming van het bondgenootschap, van een alliantie voor collectieve defensie naar een collectieve veiligheidsorganisatie – een soort mini-VN dus. Collectieve defensie is immers nadelig op lange termijn omdat het per definitie externe vijanden opzoekt.

Kernwapens weg uit België

Er zijn verschillende argumenten om de kernwapens uit België te laten verwijderen. De tactische bommen hebben geen militair nut en na hun verwijdering blijven er nog voldoende strategische wapens voorhanden. Bovendien zijn de VS de enige kernwapenstaat die nucleaire wapens op andermans territorium gestationeerd hebben. Dat is een slecht voorbeeld.

Onze veiligheid verkleint niet door de nucleaire wapens unilateraal weg te doen.

Een verwijdering van de nukes zou passen in de nucleaire ontwapening die aan de gang is en die in het Non-Proliferatieverdrag is vastgelegd. Bovendien heeft de nucleaire ontwapening een boost gekregen door uitspraken van oud-regeringsleiders zoals voormalig Amerkaans minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en de huidige Amerikaanse president Barack Obama.

Ze past ook in een nieuwe humanitaire benadering. In dat kader zijn de afgelopen twee jaar reeds drie belangrijke internationale conferenties georganiseerd en zijn nieuwe internationale ngo’s ontstaan, zoals bijvoorbeeld ICAN.

Een laatste argument is dat er geen draagvlak voor bestaat onder de bevolking – zelfs niet bij de achterban van de CD&V en de N-VA. Telkens wil 72% van de ondervraagden de wapens weg uit België.

Ik ben het er bovendien niet mee eens dat verdere nucleaire ontwapening samen met de Russen zou moeten gebeuren. Zo zijn we van de Russen afhankelijk en worden we gegijzeld door Rusland. Onze veiligheid verkleint niet door de nucleaire wapens unilateraal weg te doen. Integendeel: ze verhoogt  want er zijn minder risico’s op ongelukken.

Ook het argument dat de nucleaire afschrikking nodig zou zijn tegen Rusland houdt geen steek. We moeten de Oost-Europese landen reassuren met geloofwaardigere manieren/middelen. Lees: met conventionele wapens.