De Grote Afwezige op het Groot Debat: Consuminderen!

De Zevende Dag weidde op 1 oktober uitvoerig uit over de Vlaamse klimaatdoelstellingen tijdens haar “Groot Debat”. De steile weg die we nog moeten afleggen werd duidelijk in beeld gebracht. Maar op geen enkel moment werd er gesproken over de enorme impact die de consument kan hebben in het reduceren van zijn eigen ecologische voetafdruk.

© Zevende Dag/VRT

 

Het Groot Debat van 1 oktober in VRT-programma de Zevende Dag had een aantal belangrijke boodschappen voor de kijker. Het was positief om te zien dat minister Tommelein aan tafel werd samengebracht met ervaringsexperten uit de private sector en dat er bovendien een aantal gevoelige thema’s werden aangesneden. Een van de belangrijkste factoren in de strijd tegen klimaatverandering werd echter niet behandeld.

Climateresponse.eu is een website die wetenschappelijke en volledige informatie omtrent Klimaatverandering wil verspreiden en dus ook harde waarheden niet uit de weg wil gaan.Nadat VRT-journalist Luc Pauwels pijnlijk op een rij had gezet dat de Vlaamse klimaatdoelstellingen op dit moment virtueel een “Mission Impossible” zijn, was het aan minister Tommelein en de genodigden om tevergeefs te zoeken naar de achtste versnelling die nodig is om onze 13% hernieuwbare energie tegen 2020 te halen.

De werkelijke uitdaging is helaas nog veel groter dan dit. De wetenschappelijke rapporten zijn zeer duidelijk: om de klimaatverandering te beperken tot 2°C en zo de meest catastrofale scenario’s te vermijden, moeten we tegen 2030 onze uitstoot van broeikasgassen met 50% reduceren. Tegen 2050 moet deze reductie opgetrokken worden tot 80-95%.

Als 13% hernieuwbare energie al “Mission Impossible” is, dan moet het duidelijk zijn dat we met uitsluitend het plaatsen van groene energie deze “energieberg Hors catégorie” niet kunnen beklimmen.

Minder steile helling

Vermits groene energie, ondanks de spectaculaire groei van de laatste jaren, het aanbod niet voldoende snel kan aanvullen, is het hoognodig om ook onze totale vraag naar energie te verminderen.

Vermits groene energie, ondanks de spectaculaire groei van de laatste jaren, het aanbod niet voldoende snel kan aanvullen, is het hoognodig om ook onze totale vraag naar energie te verminderen.

Het laatste IPCC rapport is namelijk heel duidelijk over wat de twee primaire oorzaken zijn van onze nog steeds stijgende uitstoot aan broeikasgassen: Bevolkingsgroei én Economische groei. ‘Hoe meer mensen de levensstijl van onze Westerse consumptiemaatschappij aannemen, hoe meer broeikasgassen we globaal uitstoten.’

Recent onderzoek inzake life cycle analysis, geeft verder aan dat wij als consument op wereldvlak verantwoordelijk zijn voor 65% van alle uitstoot aan broeikasgassen. Het is immers om aan onze vraag te voldoen dat olie in het Midden-Oosten wordt opgepompt, kleding in China wordt geproduceerd en appelsienen in Brazilië worden geteeld.

Een recent Oxfam-rapport maakte voorts duidelijk dat ‘s werelds rijkste 10% de helft van alle broeikasgassen produceert, terwijl de armste 3.5 miljard enkel verantwoordelijk zijn voor 1/10. Ettelijke andere studies komen tot gelijkaardige resultaten.

Als u, net als ik, uw eigen computer heeft om dit artikel te lezen, dan maakt u deel uit van deze rijkste 10% en heeft u zo een enorme ecologische voetafdruk. Als Belg stoten we gemiddeld 7 tot 15 maal meer CO2 uit per persoon dan, respectievelijk, een Chinees of Indiër. De meest effectieve manier om het klimaat te redden is dan ook om zo snel mogelijk onze eigen uitstoot te verminderen. 

Dat is geen leuke boodschap. Helaas maakt dat ze niet minder waar.

Maar hoe doe je dat nu in de praktijk, je uitstoot echt verminderen? Een recente Zweedse universitaire studie geeft overzichtelijk weer wat de meest effectieve zaken zijn die je als individu kan doen. Het aantal kinderen dat je hebt, het gebruiken van een wagen, het nemen van een vliegtuig en je dieet zijn bijvoorbeeld enkele cruciale punten die hierin het verschil kunnen maken.

Enkel als iedereen het heft eerst in eigen handen neemt, hebben we een kans om de klimaatverandering te beperken. En enkel als we er in slagen om zelf onze uitstoot drastisch te beperken, kunnen we het verwachte scenario van miljoenen klimaatvluchtelingen en orkanen als Harvey, Irma en Maria zo effectief mogelijk bestrijden.


Kristof Cuadros Perez is Ingenieur in de Milieukunde en al 7 jaar actief bij ‘s werelds grootste milieubedrijven ter wereld. Daarnaast creëerde hij het project Climateresponse met als doel een zo groot mogelijk publiek te informeren met wetenschappelijke kennis over klimaatverandering.

Iason Passaris is Doctoraatsonderzoeker Milieutechnologie aan de Katholieke Universiteit Leuven met een passie voor duurzaamheid. Iason verzorgt inhoudelijke bijdrages voor Climateresponse.

Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift