Een echt inhoudelijk debat over Eandis en China is beter

Hervé Schrans

13 september 2016
Opinie

Een echt inhoudelijk debat over Eandis en China is beter

Een echt inhoudelijk debat over Eandis en China is beter
Een echt inhoudelijk debat over Eandis en China is beter

Overnamespecialist Hervé Schrans reageert op de opinie van Frank Willems, oud-voorzitter van de Vereniging België-China, ‘omdat men mijn onafhankelijkheid en beroepsethiek zonder enige  rechtvaardiging aanvalt’. Hij vraagt een correct debat.

Dit artikel is een reactie op Eandis en China: is de kritiek verdachter dan de deal? een opiniestuk van Frank Willems, oud-voorzitter van de Vereniging België-China en Chinasquare-redacteurIn navolging van mijn financiële analyse van de transactie tussen Eandis en China State Grid Company, publiceren sommigen lobbygroepen, gelukkig een minderheid, niet-gefundeerde aantijgingen die mijn reputatie inzake onafhankelijkheid aantasten.

Ik ben principieel steeds bereid voor een discussie op basis van soliede argumenten, echter niet op basis van geveinsde argumenten die geen tegenspraak dulden.

Criticasters die op de man spelen doen dit meestal omdat ze inhoudelijk geen argumenten hebben. In de logica-leer noemt men dit “fallacious deception”.

Het is bij een financieel analyse essentieel om bij de feiten te blijven, verdachtmakingen zijn het wapen van degene die geen valabele argumenten heeft.

Ten eerste is een auteur die mijn professionele integriteit in twijfel trekt Voorzitter van de Vereniging België-China. Om te oordelen of deze verenging onafhankelijk is, bvb. van de Chinese overheid, kan de lezer naar hun website te surfen om een eigen mening te vormen.

Ten tweede verwijten sommigen me nogal wat stellingen die ik nooit geschreven heb. Men verwart kennelijk de bestuursorganen van Eandis Assets en Eandis Operations. Ik vermoed dat het gaat om mensen die de contracten niet gelezen hebben of deze niet goed begrijpen.

Ten derde verwart men ook de inhoud van buitenlandse krantenartikels met de analyse die ik heb opgesteld. Ik kan toch niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van artikelen die in de internationale pers verschenen zijn.

Ten vierde zijn er nogal wat verdachtmakingen over het feit dat ik een persoonlijk belang zou hebben bij deze transactie. Niets is minder waar. Zo schreef de burgemeester van Leuven “Dit zijn leugens van gierigaards die de vette kluif mislopen”, waarbij hij ook de beroepsethiek van een aantal respectabele Vlaamse economisten aanviel.

Na een boeiende loopbaan doe ik geen deals meer in fusies en overnames, noch privatiseringen. Ik heb geen enkel persoonlijk belang bij deze transactie. Ik ben ook door geen enkele bieder benaderd, bij geen enkele van de bieders ken ik iemand persoonlijk. Ik heb nooit enige kandidatuur ingediend om op te treden als adviseur van Eandis of enig andere betrokken partij.

Een aantal burgemeesters en schepenen hadden mij informeel mijn mening gevraagd, gratis, op basis van mijn 25 jaren ervaring, waarvan bijna 10 jaren in China. Ik was helemaal niet vooringenomen over deze transactie, maar ben bij de gedetailleerde analyse van de contracten wel bijna van mijn stoel gevallen hoe deze , naar gangbare internationale maatstaven, onevenwichtig zijn op het vlak van de structurering, waardebepalingsmechanismen (niet de prijs zelf, hierover kan ik niet oordelen bij gebrek aan beschikbare relevante informatie), de controle, en de deadlock- en exitmechanismen (dit voor een participatie van slechts 14%).

Men mag het hiermee oneens zijn, maar dit is nog geen reden voor laster en eerroof.

Voor mij maakt het weinig uit of de media die mijn analyse publiceren links of rechts zijn, of dit of dat, enkel de feiten en de intellectuele objectiviteit zijn belangrijk. Zolang de zaken correct gespeeld worden.

Ik ga dan ook niet meer antwoorden op aantijgingen van lobbygroepen en andere organisaties.

Hervé Schrans is voorzitter van Finprotect Holdings, en gespecialiseerd in privatisering.