Elke 2 minuten wordt een vermist kind gemeld in Europa

Hilde Vautmans en Delphine Moralis

25 mei 2017
Opinie

Elke 2 minuten wordt een vermist kind gemeld in Europa

Elke 2 minuten wordt een vermist kind gemeld in Europa
Elke 2 minuten wordt een vermist kind gemeld in Europa

1 op 6 van de van thuis weggelopen kinderen in Europa slaapt op straat. 1 op 8 van de weggelopen kinderen bedelt of steelt om te kunnen overleven. 1 op de 12 weglopers wordt geconfronteerd met ernstig geweld, waaronder seksuele uitbuiting. Van de migrantenkinderen die in een onthaalcentrum terechtkomen, raakt binnen de 48 uur zowat de helft vermist. Bijna 1 op de 100 van de vermiste kinderen gaven aan dat een vreemde hen benaderde om hen te ontvoeren.

Craig Rodway (CC BY-NC-ND 2.0)

Craig Rodway (CC BY-NC-ND 2.0)​

Het zijn maar enkele van de hallucinante cijfers uit het jongste rapport van Missing Children Europe, dat naar aanleiding van de internationale dag van de vermiste kinderen op 25 mei gepubliceerd wordt. In de EU wordt immers elke twee minuten een kind als vermist opgegeven. En dat zijn nog maar de cijfers van de kinderen die wel degelijk als vermist worden gemeld. Via één meldpunt voor vermiste kinderen –het telefoonnummer 116 000– kunnen vanuit 31 landen binnen Europa vermiste kinderen worden gesignaleerd. Kende u dat nummer?

Uit de nieuwe cijfers van 2016 blijkt dat, hoewel het aantal telefonische oproepen verminderde, het meldpunt in 2016 dubbel zoveel werd gecontacteerd via chat of sms. De meest zorgwekkende trends tekenen zich af bij de kinderen die van thuis weglopen of het huis worden uitgezet. Maar liefst 57 procent van de gemelde kinderen zijn vermist omdat ze zijn weggelopen van een vaak onhoudbare thuissituatie.

57 procent van de gemelde kinderen zijn vermist omdat ze zijn weggelopen van een vaak onhoudbare thuissituatie

Wanneer vermiste kinderen worden teruggevonden, gebeurt dit in de meeste gevallen binnen de week. Toch blijkt dat in 2016 minder dan de helft van de kinderen binnen het jaar werden teruggevonden. Bovendien is ook het aantal kinderen dat meer dan drie maal van huis wegliep met bijna 10 procent gestegen in vergelijking met 2015. Deze kinderen verkozen met andere woorden een leven op de vlucht boven hun thuis; niet een maal, maar tot drie maal. Dat betere preventie en opvolging in deze gevallen essentieel zijn, hoeft geen verder betoog.

23 procent van de bij het meldpunt gesignaleerde vermiste kinderen –tevens de tweede grootste groep- zijn kinderen die door één van hun ouders ontvoerd werden. Te vaak worden conflicten tussen ouders, die aan de oorsprong van de ontvoering liggen, te laat opgevolgd. Hoewel bemiddeling bij dit soort conflicten bewezen doeltreffend kan zijn bij het vinden van kindvriendlijke oplossingen, blijft bemiddeling in Vlaanderen, én in Europa, vooralsnog nog onbekend en onbemind.

Iets minder dan 1 procent van de gevallen van vermiste kinderen zijn het gevolg van criminele ontvoeringen. 7 procent van de gesignaleerde vermiste kinderen zijn vermiste migrantenkinderen –waarvan de meesten niet-begeleide kinderen- een stijging van 5 procent in vergelijking met 2015!

Het blijft schokkend dat zowat de helft van de migrantenkinderen die in een onthaalcentrum terechtkomen binnen de 48 uur vermist worden. Volgens Europol verdwenen vorig jaar 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Europa. Helaas weten we dat dit wellicht slechts het topje van de ijsberg is en dat heel wat vermiste niet-begeleide minderjarigen in de beschikbare data onzichtbaar blijven door een gebrekkige opvolging.

Europol verdwenen vorig jaar 10.000 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen in Europa. Deze kinderen vluchtten richting Europa in de hoop in een stabiele en veilige omgeving terecht te komen. Bij aankomst wacht hen echter een doolhof aan trage procedures, barslechte opvang en gebrekkige informatie.

Deze kinderen vluchtten richting Europa in de hoop in een stabiele en veilige omgeving terecht te komen. Bij aankomst wacht hen echter een doolhof aan trage procedures, barslechte opvang en gebrekkige informatie. Al te vaak worden ze het slachtoffer van mensenhandel, komen ze terecht in dwangarbeid of worden ze geconfronteerd met seksuele uitbuiting. Ik heb de vluchtelingenkampen in Calais en Duinkerken bezocht. De situatie was, zacht uitgedrukt, mensonwaardig.

Recent publiceerde de Europese Commissie—na veel aandringen van kinderrechtenorganisaties uit heel Europa— een plan om de bescherming van deze kwetsbare kinderen te verbeteren. Het gaat onder meer om snelle identificatie en bescherming bij aankomst, betere opvangvoorzieningen, doeltreffende voogdijdiensten, steun voor duurzame integratie, aanpak van achterliggende oorzaken en bescherming van kinderen op de migratieroutes buiten de Europa.

Maar daarmee is de kous niet af. Enkel indien lidstaten zich actief engageren om dit plan ook in de praktijk uit te rollen, kunnen we de bescherming van deze kinderen waarmaken. Ik roep de lidstaten op om, vandaag nog, op de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, hun verantwoordelijkheid te nemen. Niet enkel onze eigen kinderen, maar alle kinderen, vallen onder het meest geratificeerde verdrag ter wereld: het Kinderrechtenverdrag.

Lidstaten moeten ook het nationaal werkingsbudget van het meldpunt 116 000 in Europa ondersteunen. Hoewel elk land verplicht is om elke burger toegang te verlenen tot het meldpunt 116 000 voor vermiste kinderen, varieert de financiering sterk van land tot land. In verschillende landen, waaronder Griekenland, moeten de meldpunten het doen zonder enige financiering of steun vanwege nationale overheden.

De meldpunten zijn daardoor vaak sterk onderbemand en soms gedwongen zijn hun activiteiten stop te zetten. Gelukkig springt ook de Europese Commissie bij en wacht ze niet op de lidstaten om zelf in actie te schieten. Maar te vaak blijft een oproep voor een vermist kind onbeantwoord wegens gebrek aan middelen. Het zal jouw kind maar wezen…

Het volledige rapport van Missing Children Europe kan u hier raadplegen.

Hilde Vautmans is Europees Parlementslid en moeder van twee kinderen. Delphine Moralis is secretaris-generaal van Missing Children Europe