'Financiële sector nodig voor duurzame transitie'

Om de omslag naar duurzame en inclusieve ontwikkeling te maken, is het cruciaal dat de financiële sector meedoet. Dat bepleit Jeffrey Sachs, VN-adviseur voor de millenniumdoelen, samen met Hendrik du Toit, een vermogensbeheerder.

  • Kenny Cole (CC BY 2.0) 'Financiële leiders moeten verantwoordelijk investeren aanmoedigen, bijvoorbeeld door manieren te verzinnen om niet meer te investeren in projecten die leiden tot milieuschade of politieke patronage.' Kenny Cole (CC BY 2.0)

Financiële markten hebben twee belangrijke taken: enerzijds moeten ze spaargeld kanaliseren naar productieve investeringen, anderzijds bieden ze mensen de kans om risico’s te spreiden of te verzekeren. Daarmee zijn ze cruciaal voor duurzame ontwikkeling. Wanneer de wereldleiders in juli samenkomen op de conferentie over Financing for Development in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, hebben ze de financiële sector nodig voor oplossingen om te komen tot groei, vermindering van armoede en ecologische duurzaamheid.

2015 is het jaar van de Duurzame Ontwikkeling. Na Addis Abeba komt de Algemene Vergadering van de VN in september bijeen om de Sustainable Development Goals (SDG’s) aan te nemen. En in december vindt de belangrijke VN-conferentie over Klimaatverandering plaats in Parijs.

Het is spannend. De wereldeconomie groeit hard, maar de groei is niet duurzaam. De groei komt niet ten goede aan de arme bevolking, in veel landen, en het is destructief voor het milieu en daarmee voor het leven op aarde.

Cruciaal

De financiële sector heeft een cruciale rol te vervullen in de transitie naar inclusieve, duurzame groei. Uiteindelijk is er een markt nodig om financiële langetermijninformatie over te brengen naar de spaarders en de investeerders. Zij moeten op basis daarvan hun middelen gaan investeren in wat op lange termijn voor opbrengst zorgt, en wat hen geen financiële rampen oplevert. Als we klimaatverandering nemen: zij moeten weten welke kustregio’s en welke landbouwgebieden daar goed op voorbereid zijn.

Effectieve financiële markten zouden ook veel meer spaargeld uit rijke landen naar lage-inkomenslanden kunnen laten stromen, waar de groeiverwachtingen veel hoger zijn. Die groei is mogelijk dankzij de snelle verspreiding van informatietechnologie, waardoor geïsoleerde gebieden in één keer kunnen profiteren van online bankieren, transportdiensten, gezondheidszorgprogramma’s en online agribusiness. Daarvoor moet er wel echt op de lange termijn geïnvesteerd gaan worden, en daarvoor is de capaciteit van institutionele beleggers nodig.

Verder kijken

‘Voor een transitie moeten investeerders verder kijken dan alleen de marktprijzen en het beleid van vandaag.’

Voor zo’n transitie zijn enorme investeringen nodig, zowel publiek als privaat. Daarvoor is het nodig dat investeerders verder kijken dan alleen de marktprijzen van vandaag en het beleid van vandaag.

Een voorbeeld. Op dit moment is er geen prijs op koolstof, om investeringen van fossiele brandstoffen te verschuiven naar hernieuwbare energiebronnen. Maar we weten dat zo’n prijs er wel gaat komen, om de opwarming van de aarde tot twee graden te beperken. Als rentmeesters die op de lange termijn denken, kunnen investeerders dat niet negeren. Ze zullen praktische manieren moeten verzinnen om de transitie te financieren en aan te moedigen.

Wij geloven dat financiële leiders deze cruciale rol willen spelen. We moedigen ze aan om actief bij te dragen aan de unieke mogelijkheid die dit jaar biedt. De financiers kunnen kiezen: worden ze herinnerd om hun rol in de crisis van 2008, of om hun creatieve en krachtige acties om de economie duurzaam te maken?

Voor dat laatste zouden ze, samen met regeringen, moeten werken aan een mondiaal framework dat tot de juiste maatregelen stimuleert. Daaronder valt een voortgaande mondialisering van kapitaalmarkten, om geld van rijke gebieden naar arme gebieden te krijgen, maar ook de ontwikkeling van lokale kapitaalmarkten die landen kunnen beschermen tegen de grillen van het mondiale sentiment.

Financiële leiders moeten ook burgers (de spaarders) betrekken bij deze plannen. Ze moeten verantwoordelijk investeren aanmoedigen, bijvoorbeeld door manieren te verzinnen om niet meer te investeren in projecten die leiden tot milieuschade of politieke patronage.

Finance is altijd een kracht voor vooruitgang geweest. De grote taak van de financiële leiders van nu is om investeringen te mobiliseren zodat ze kunnen bijdragen aan een eerlijke en duurzame groei.

Jeffrey D. Sachs is hoogleraar duurzame ontwikkeling aan Columbia University en speciale adviseur voor de VN-secretaris-generaal inzake de Millennium Development Goals. Hendrik J. du Toit is directeur van Investec Asset Management. © Project Syndicate

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3094   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift