Het waterforum van de laatste kans

Women in Europe for a Common Future

Opinie

Het waterforum van de laatste kans

13 maart 2009

Het vijfde Wereld Water Forum dat maandag van start gaat in de Turkse stad Istanboel is de laatste kans om alle neuzen in de zelfde richting te krijgen om de millenniumdoelstelling voor adequaat sanitair en veilig drinkwater te halen, vindt Women in Europe for a Common Future (WECF), een netwerk van ruim honderd vrouwen en milieuorganisaties in Oost- en West-Europa, de Kaukasus en Centraal-Azië.

WECF neemt deel aan het Vijfde Wereld Water Forum met een delegatie van 20 lidorganisaties. WECF leden en staf zijn uitgenodigd om te spreken tijdens de verschillende debatten en symposia gewijd aan ‘het recht op water en sanitatie’ en ‘de effecten van klimaatverandering’ en om deel te nemen aan ministeriele ronde tafels.
Een lidorganisatie van WECF, Katachel uit Afghanistan, is zelfs genomineerd voor de prestigieuze Kyoto Water Prijs. Daarnaast organiseert WECF in samenwerking met de “UN-Water Gender and Water Tasforce” twee side events.

Economische crisis biedt kans

“Met grote technologische oplossingen zullen we er niet komen als het gaat om het halen van millenniumdoel 7. Met nog maar vijf jaar te gaan zullen we moeten werken aan geïntegreerde oplossingen en vooral in samenwerking met vrouwen, op alle niveau’s”, zegt Sascha Gabizon, directeur van WECF.
De sleutel tot het probleem ligt dan ook, volgens WECF, in het bieden van oplossingen die de lokale bevolking zelf kan uitvoeren en handhaven en die betaalbaar en veilig zijn. De Ecosan toiletten die WECF bouwt voor scholen en kleine dorpen, beschermen niet alleen het drinkwater, maar produceren bovendien waardevolle mest, die de boeren kosten bespaart en een grotere oogst oplevert. ligt De economische crisis kan daarom ook de kans bieden om met weinig geld te werken aan efficiënte oplossingen voor de allerarmsten.
 
Het werk van het genomineerde Katachel in Afghanistan is zo’n voorbeeld van een kleinschalige, duurzame en vooral betaalbare oplossing. In Noord-Afghanistan zijn inmiddels al zo’n 400 ecosantoiletten gebouwd waardoor de gezondheid en het leefmilieu in de regio enorm is verbeterd, naast een nieuwe school, nieuwe drinkwaterputten, een nieuwe brug en ondersteuning voor boeren bij duurzame landbouw en uitvoering van een gezondheids- en hygiene project.
Women in Europe for a Common Future (WECF) werkt samen met de Afghaanse organisatie Katachel aan verbetering van water, sanitatie en gezondheid in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan. Nederlands ontwikkelingsgeld wordt hier zeer praktisch besteed aan de wederopbouw van Afghaanse dorpen.

Veilige en betaalbare toiletten voor iedereen

Het ontbreken van fatsoenlijke sanitatie is niet alleen in de derde wereld een probleem, ook in sommige delen van Europa. “In landen als Roemenië en Bulgarije heeft bijna veertig procent van de bevolking geen toegang tot schoon drinkwater. Circa 20 miljoen Europeanen hebben geen toilet tot hun beschikking. Dit is onaanvaardbaar en brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee”, zegt Margriet Samwel, water coördinator van WECF.