Lokale besturen moeten het Vlaamse windenergiebeleid steunen

Bart Bode (VWEA)

15 juni 2016
Opinie

Lokale besturen moeten het Vlaamse windenergiebeleid steunen

Lokale besturen moeten het Vlaamse windenergiebeleid steunen
Lokale besturen moeten het Vlaamse windenergiebeleid steunen

Bart Bode, directeur van de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) stelt op de Dag van de Wind met genoegen vast dat de Vlaamse regering doelbewust en positief inzet op windenergie. Maar om het potentieel aan windenergie in Vlaanderen op korte termijn maximaal te ontwikkelen, zijn er volgens hem extra inspanningen nodig, vooral om het noodzakelijke lokale draagvlak voor windenergie uit te bouwen.

Uit een peiling van IPSOS (maart 2014) blijkt dat omwonenden van windenergieprojecten en andere betrokkenen vooral nood hebben aan informatie. Uit onderzoek blijkt dat informatie de hoeksteen voor een lokaal draagvlak van windenergieprojecten is. Omwonenden hebben vooral nood aan correcte informatie over het project in hun buurt.

Naast informatie is er ook de vraag tot participatie. De leden van de Vlaamse Windenergie Associatie besteden vandaag reeds bijzonder veel zorg aan informatie en er worden ook met succes verschillende formules van participatie aangeboden. In de toekomst willen wij dit verder prioritair met de nodige aandacht blijven doen, om zo bij te dragen tot het lokaal draagvlak.

Naast de eigen inspanningen om de omwonenden te informeren, roepen we vandaag beleidsverantwoordelijken op alle niveaus, en in het bijzonder lokale mandatarissen, op om het beslist Vlaams beleid inzake windenergie mee uit te dragen en zo mee te bouwen aan een lokaal draagvlak.

We rekenen in de toekomst dan ook op een correcte en verantwoordelijke houding van lokale besturen om hun burgers op objectieve wijze te informeren

We waarderen enorm dat de Vlaamse regering voluit inzet op windenergie. Maar van die positieve ingesteldheid is er op lokaal niveau vaak erg weinig te merken.

Link

Lees ook het MO*dossier over windenergie in Vlaanderen.

Uit een bevraging van VWEA bij haar leden bleek dat, in de periode 2010 tot medio 2015, lokale besturen het vaakst beroepsprocedures opstarten tegen afgeleverde bouwvergunningen.

Het is bijzonder jammer vast te stellen dat het beslist Vlaams beleid inzake windenergie in deze gevallen geen vertaling krijgt in ondersteuning door lokale beleidsverantwoordelijken.

We rekenen in de toekomst dan ook op een correcte en verantwoordelijke houding van lokale besturen om hun burgers op objectieve wijze te informeren over het Vlaams windenergiebeleid en zo het lokaal draagvlak maximaal te versterken.

Bart Bode, Directeur VWEA

Sinds 2007 vindt jaarlijks op 15 juni de Internationale Dag van de Wind of Global Wind Day plaats. Dit is een dag georganiseerd door WindEurope (de Europese Windenergie Associatie) en de Global Wind Energy Council. Wereldwijd worden tal van activiteiten rond windenergie georganiseerd. Ook in België wil VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, deze Dag van de Wind niet onopgemerkt laten voorbijgaan.