Dossier Windkracht in Vlaanderen

Om tegen 2020 zijn klimaatdoelstellingen te halen, moet Vlaanderen onder meer windturbines bijbouwen. Daarom neemt MO* de Vlaamse windenergiesector onder de loep. We analyseren de officiële statistieken, brengen het windmolenlandschap grondig in kaart en bevragen ministers, ambtenaren, windenergie-experts en projectontwikkelaars. Waar staan de turbines? Waar komen de nieuwe? Wie domineert de windenergiemarkt? Wie verdient eraan (en hoeveel)? Legt Vlaanderen strenge normen op? Hoe is de situatie voor de Vlaamse kust? En haalt Vlaanderen de klimaatdoelstellingen?
(Illustratie © Mario Debaene)