Recht op vreedzaam protest gevrijwaard

Greenpeace

Opinie

Recht op vreedzaam protest gevrijwaard

25 maart 2008

Na jarenlang procederen heeft de correctionele rechtbank van Dendermonde vandaag een uitspraak gedaan over de klachten die Electrabel neerlegde na een vreedzame protestactie van Greenpeace aan de kerncentrale van Doel op 1 juli 2002. Voor Greenpeace onderstreept de beslissing van de rechter onrechtstreeks het belang van vreedzaam protest teneinde een maatschappelijk debat over energie te stimuleren.

Electrabel krijgt in de zaak geen morele schadevergoeding. Greenpeace wordt enkel veroordeeld met uitstel voor materiële schade. De milieuorganisatie vraagt, in naam van haar 109.000 sympathisanten, een duurzaam energiebeleid. Electrabel blijft ondertussen investeren in vervuilende technologieën zoals steenkool en kernenergie.
Na de vreedzame protestactie in 2002 legde Electrabel volgende klachten neer tegen Greenpeace:

  • het betreden van een nucleaire site onder de wet op bescherming van het leefmilieu tegen ioniserende straling,

  • schade aan een omheining,

  • gebruik van zendapparatuur zonder vergunning,

  • laster en eerroof.

Sindsdien legt Electrabel na elke protestactie van Greenpeace klacht neer. Recent werd nog een ongefundeerde klacht voor ‘bendevorming’ geformuleerd.1 Voor ‘laster en eerroof’ werd Greenpeace al snel buiten vervolging gesteld. Rechter Troch van de correctionele rechtbank van Dendermonde oordeelt nu dat Electrabel geen recht op morele schadevergoeding heeft.  Al in 2002 had Greenpeace zich akkoord verklaard met de betaling van  materiële schade.
“Deze uitspraak moet gezien worden als de erkenning van het belang van de kritische stem van maatschappelijke organisaties die zich net als Greenpeace bekommeren om de toekomst van de planeet”, reageert Peter De Smet, algemeen directeur van Greenpeace.

Dominantie van nucleaire energie in België

Het protest in Doel was gericht tegen de dominantie van nucleaire energie op het Belgische net. De kerncentrale van Doel staat de grootschalige toepassing van windenergie in de weg omdat beiden elkaar beconcurreren voor toegang tot het elektriciteitsnet. Windenergie wordt financieel ook sterk benadeeld ten opzichte van kernenergie.
Projectontwikkelaars van windparken op zee moeten bijvoorbeeld de dure elektriciteitskabels zelf financieren, terwijl het hoogspanningsnet tot aan de kerncentrales op kosten van de overheid werd gebouwd. Als gevolg van onze actie in 2002 werd die financiële discriminatie alvast deels rechtgezet door een hogere vergoeding toe te kennen voor stroom uit windparken op zee. Als gevolg daarvan worden momenteel drie windparken op zee ontwikkeld tegen 2013.

Verouderde en vervuilende technologieën

Reeds in 2002 vroeg Greenpeace aan Electrabel om haar investeringspolitiek in de energiesector in België te herzien. Om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan is het noodzakelijk dat geïnvesteerd wordt in hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa, …). Tot vandaag houdt Electrabel echter vast aan verouderde en vervuilende technologieën.
In België worden steenkool- en kerncentrales opengehouden tot ver na de voorziene sluitingsdata. In het buitenland investeert Electrabel in nieuwe steenkoolcentrales die massa’s CO2 uitstoten en moedigt kernenergie aan.

Tags