Stevent België af op een antiklimaatregering?

Met de vraag ‘Naar een antiklimaatregering?’ voerde Greenpeace gisteren actie voor het Parlement in de Wetstraat, waar de regeringsonderhandelingen plaatsvinden. Met de actie wil Greenpeace de druk opvoeren op de huidige regeringsonderhandelaars om hun pre-electorale beloftes inzake de strijd tegen de klimaatverandering alsnog in concrete maatregelen om te zetten.
De huidige onderhandelingen getuigen echter van een groot gebrek aan visie en ambitie. Dit is de laatste kans om gemaakte beloften in het kader van de strijd tegen klimaatverandering alsnog in het regeerakkoord in te schrijven.
Voor de verkiezingen inventariseerde Greenpeace de standpunten van de verschillende democratische partijen inzake klimaat en energie. De resultaten van die rondvraag waren vrij bemoedigend: alle partijen rond de tafel spraken zich positief uit over ambitieuze doelstellingen rond vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energiebronnen en maatregelen om energie te besparen.
De uitstap uit kernenergie, die onherroepelijk gesteund werd door de socialisten en de groenen, werd op geen enkel moment in vraag gesteld door de liberalen of de cdH.
De concretisering van die beloftes terugvinden in de huidige Leterme-nota is zoeken naar een speld in een hooiberg. Een overzicht:
  • Er worden geen duidelijke doelstellingen op middellange termijn (na 2012) vooropgesteld inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Erger nog, België laat momenteel verstaan dat ze maar een heel kleine bijdrage wil leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van de EU. Het klimaatpanel van de VN heeft berekend dat de geïndustrialiseerde landen tegen 2020 hun uitstoot van broeikasgassen met minstens 30% moeten verminderen. Enkel op die manier worden de ergste gevolgen van de klimaatverandering voorkomen. Greenpeace verwacht dat België eveneens 30% vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als streefdoel vooropstelt. Daarnaast moet het tegen 2020 minstens 20% bijkomende besparingen op energie realiseren en minstens 15 à 20% van de energieproductie uit hernieuwbare bronnen halen.
  • Er ontbreken concrete maatregelen inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Teneinde de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie op middellange termijn te realiseren, vraagt Greenpeace dat België de ontwikkeling van een groot Europees windmolenpark in de Noordzee steunt. Wat energie-efficiëntie betreft moet er werk gemaakt worden van minimale efficiëntienormen voor elektrische apparaten. Zo zou er zo snel mogelijk een nationaal verbod moeten komen op de verkoop van energieverslindende gloeilampen. Een simpele en haalbare daad waarmee België meteen 10% van haar Kyotodoelstellingen zou realiseren.
    over de wet op de sluiting van de kerncentrales blijft alles in het ongewisse. Zonder gegronde reden willen de onderhandelaars de planning herzien om sommige kernreactoren te sluiten. Daarmee zet de formateursnota van Leterme toekomstige investeringen in duurzame oplossingen, zoals hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, op de helling. Greenpeace vraagt een onvoorwaardelijke bevestiging van de bestaande wet op de kernuitstap.
  • De nota blinkt uit in een totaal gebrek aan transparantie over de bestemming en de timing van de monsterwinsten op de afgeschreven kerncentrales, de zogenaamde ‘windfall profits’. Electrabel incasseert miljarden euro’s winst op de rug van de consument. Deze winsten moeten onverwijld gebruikt worden voor onderzoek en investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Uit voorgaande blijkt dat een radicale ommekeer hoogdringend en broodnodig is. Zoals de kaarten nu op tafel liggen, stevent België af op een antiklimaatregering. Duidelijke maatregelen om de klimaatverandering te keren, ontbreken. En van een ambitieuze bijdrage aan de Europese klimaatdoelstellingen is geen sprake. Erger nog, er wordt op geen enkele manier een voldoende zeker en gunstig klimaat gecreëerd voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift