Time to go! Kernwapens weg uit België

Time to go

13 september 2013
Opinie

Time to go! Kernwapens weg uit België

Time to go! Kernwapens weg uit België
Time to go! Kernwapens weg uit België

Onze regering verbond zich in haar regeerakkoord tot initiatieven voor “een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik”. Maar volgens de kernwapenexpert Hans Kristensen heeft ons ministerie van defensie in april 2010 ingestemd met de modernisering van de Amerikaanse kernbommen die zich in Kleine Brogel bevinden. Nog volgens Hans Kristensen zullen de Amerikaanse kernbommen in 2020 terugkeren naar de VS voor modernisering. De vredesbeweging vraagt met aandrang aan de Belgische regering om het regeerakkoord uit te voeren en de VS duidelijk de boodschap te geven dat de kernbommen niet gemoderniseerd moeten worden en zeker niet moeten terugkeren naar België.

Al vijftig jaar lang liggen Amerikaanse kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Deze wapens zijn nutteloos, duur en gevaarlijk. De meerderheid van de Belgen wil die kernwapens weg. De regering Di-Rupo engageerde zich in haar regeerakkoord om mee te werken aan een kernwapenvrije wereld, maar concrete stappen blijven vooralsnog uit. De Belgische vredesbeweging startte een campagne voor de verwijdering van kernwapens uit Kleine Brogel, die zal uitmonden in een grote manifestatie in het Brusselse Jubelpark op 20 oktober 2013. Het is ‘Time to go: kernwapens weg uit België!’.

In Kleine Brogel liggen sinds begin jaren 1980 tien tot twintig Amerikaanse B61-kernwapens. Dit staat zwart op wit te lezen in een Wikileaks-bestand van 16 september 2009. Onze regering verbond zich in haar regeerakkoord tot initiatieven voor “een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik”. Deze woorden blijven tot op vandaag echter dode letter. De vredesbeweging zal de regering hieraan blijven herinneren, en ijveren voor de verwijdering van kernwapens en een actieve Belgische rol op het internationale toneel.

De campagne schuift vijf elementen naar voor:

1. Kernwapens maken van de wereld allesbehalve een veiligere plek. De blijvende aanwezigheid ervan houdt het risico in op verdere verspreiding naar andere staten en niet-staatsactoren (zoals terroristen), het risico op ongelukken, mogelijk niet-geautoriseerd of geautoriseerd gebruik na vals alarm, en een toenemend gevaar op nucleair terrorisme.

2. De humanitaire gevolgen van de mogelijke inzet van kernwapens zijn zonder meer catastrofaal. Eén kernwapen in Kleine Brogel bezit meer dan 10 keer de vernietigingskracht van de atoombom op Hiroshima. Een beperkte kernwapenoorlog zou bovendien leiden tot een gigantische ontwrichting van het klimaat, de zogenaamde ‘nucleaire winter’.

3. Kernwapens zijn een schending van het internationaal recht. Het zijn massavernietigingswapens die geen onderscheid maken tussen civiele en militaire doelwitten. Dit is nochtans een basiselement binnen het internationaal humanitair recht zoals vastgelegd in de conventies van Genève. De stationering van kernwapens in Europa is bovendien strijdig met het Non-proliferatieverdrag uit 1968.

Kernwapens zijn een schending van het internationaal recht. Het zijn massavernietigingswapens die geen onderscheid maken tussen civiele en militaire doelwitten.

4. Kernwapens zijn een dure aangelegenheid. De B61-kernbommen in Kleine Brogel worden gemoderniseerd, terwijl de verouderde F16-dragers ervan eveneens vervangen moeten worden door modernere F35-exemplaren met nucleaire capaciteit. Schattingen van de kostprijs van één F35 lopen op tot 150 miljoen euro per stuk, terwijl de kostprijs van het uitrusten van deze gevechtsvliegtuigen met een nucleaire capaciteit geschat wordt op 5 tot 10 miljoen euro per stuk. Ook de specifieke opleiding van Belgische piloten, het onderhoud en de bewaking van Kleine Brogel kosten de Belgische belastingbetaler handenvol geld. Geld dat veel nuttiger besteed kan worden.

5. Tot slot worden er binnen de Amerikaanse regering en het Amerikaanse leger steeds meer vraagtekens geplaatst bij de meerwaarde van de ‘Europese’ kernwapens. De regering-Obama wacht echter op een duidelijk signaal van de ‘gastlanden’ vooraleer tot actie over te gaan. De Belgische regering moet het thema binnen de NAVO aankaarten en directe besprekingen met de VS opstarten. Een plan voor de verwijdering van de wapens, binnen een redelijke termijn, dient opgesteld te worden.

Het is “Time to Go!” voor de Amerikaanse kernwapens. De Belgische vredesbeweging voert actief campagne ter verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit ons land en organiseert op 20 oktober 2013 rond deze eis een grote manifestatie in het Brusselse Jubelpark.

Time to go is een initiatief van Pax Christi Vlaanderen, CNAPD, Vrede en Vredesactie.

Met de steun van: ABVV-FGTB, ABVV- Algemene Centrale, ACW, MOC, BANg- Ban all Nukes Generation, Mayors for Peace, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Broederlijk Delen, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, LEF-FGE, Masereelfonds, Groen, Sp.a, Jong N-VA, Jong CD&V, Intal, Bouworde Vlaanderen, Victoria de Luxe, TAU-Franciscaanse Spiritualiteit Vandaag, Vlaamse Vredesvereniging, Kinderen Derde Wereld- Enfance Tiers Monde, Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Hand in Hand vzw, Vredeshuis Aalst, Tumult Vzw, Collectief De Wrikker Vzw, Medische Werkgroep tegen Atoomwapens, Vrouwen in het Zwart Leuven, Geneeskunde voor het Volk, Netwerk Christenen in Basisgroepen Aalst, Artsen voor de Vrede, Riche & Riche, SCI en Gemeente Wetteren.

Meer info: www.timetogo.be — www.facebook.Com/timetogo20.10.13 - https://twitter.com/TimetoGo201013