Gendergelijkheid voor een beter klimaatbeleid

Vrouwen eerste slachtoffers van klimaatverandering

United Nations Photo CC BY-NC-ND 2.0

Vrouwen en meisjes in het Zuiden hebben het zwaarst te lijden onder de klimaatverandering. Als we deze vrouwen versterken en gelijke rechten geven, zal dat uiteindelijk leiden tot een leefbare toekomst voor iedereen, zeggen genderexpert Victor Tsang en communicatieverantwoordelijke Shari Nijman van VN Milieu.

Toen Mandelena moeder werd, was ze nog maar zestien. In haar woonplaats in Zuid-Soedan heerste al lange tijd droogte. Binnen haar gemeenschap zag ze oogsten mislukken en vee sterven. Kinderen stopten met school omwille van de hongersnood. Vrouwen en meisjes werden ingezet om water te halen. Dit was een hele dagtaak want hiervoor moesten ze elke dag vijf uur wandelen.

Toen de middelen voor gezinnen afnamen naarmate de droogte aanhield, werden jonge meisjes uitgehuwelijkt zodra ze de puberteit bereikten. Het gaf uitzicht op een bruidsschat voor de familie.

Mandelena’s situatie was niet anders. Indirect werd de loop van haar leven bepaald door de milieucrisis die haar land in de greep houdt.

Beperkingen voor vrouwen

Veranderingen van het milieu beïnvloeden het leven van iedereen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen leidt er echter toe dat vrouwen vaak het grootste deel van de last dragen. In patriarchale samenlevingen ondermijnen culturele, wettelijke en politieke beperkingen vaak het aanpassingsvermogen en de veerkracht van vrouwen om zich goed te wapenen tegen de klimaatverandering.

‘Elk jaar doodt binnenluchtvervuiling 4,3 miljoen mensen door inefficiënte kooktechnologie zoals hout, houtskool of dierlijk afval, de meeste van hen zijn vrouwen en kinderen’

Wanneer cyclonen en overstromingen, droogte en extreme hitte door het sociale weefsel razen, hebben gemeenschappen alle handen nodig om de gevolgen ervan op te vangen. Als vrouwen amper in staat zijn om eigenaar te worden van een lapje grond of een financieel krediet, wordt het hen erg moeilijk gemaakt om zich te weren tegen een aanval.

De effecten van de klimaatverandering verschijnen echter niet altijd als rampscenario’s die onze aandacht trekken tijdens het avondnieuws. De trage veranderingen in landschappen en in het levensonderhoud van mensen hebben de zwaarste sociale gevolgen voor vrouwen en meisjes.

As verantwoordelijken voor het huishouden en het water moeten vrouwen en meisjes steeds verder lopen om nog schaarse bronnen te vinden. Steeds meer onbetaalde uren gaan daar naartoe, die anders aan bezoldigde taken zouden worden besteed of op school zouden worden doorgebracht.

Elk jaar doodt binnenluchtvervuiling 4,3 miljoen mensen. De meeste van hen zijn vrouwen en kinderen, omdat drie miljard mensen afhankelijk zijn van inefficiënte kooktechnologie zoals hout, houtskool of dierlijk afval.

Cultuur van geweld

De strijd van vrouwen en meisjes is slechts een deel van het plaatje, aangezien gendergelijkheid zowel mannen als vrouwen aangaat. In Mandelena’s gemeenschap in Zuid-Soedan is het plunderen van vee gebruikelijk en nauw verbonden met de noodzaak voor mannen om een goede bruidsschat te betalen voor een jonge bruid. Deze praktijk wordt gehandhaafd, zelfs wanneer de middelen schaarser worden.

Het resultaat is een cultuur van geweld, inclusief seksueel geweld, tegen een achtergrond van klimaatverandering en degradatie van het milieu. Dit versterkt de honger, vermindert de beschikbaarheid van water en doodt vee.

Meer dan ooit beseft de wereld dat de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) die we voor onszelf hebben bepaald geen op zichzelf staande doelen zijn, maar eerder een holistische benadering van een meer inclusieve wereld. We moeten de sleutelrol van vrouwen erkennen bij de zorg voor onze gemeenschappen, aangezien zij het zwaarst lijden onder de veranderingen in het milieu.

Groene revolutie

Als we vrouwen versterken –door hen gelijke toegang te geven tot land, landbouwvoorlichting, financiële middelen en onderwijs– geven we hen de middelen om de ware bewakers van onze biodiversiteit te worden.

Verschillende van ‘s werelds meest gepassioneerde milieuactivisten hebben aangetoond dat vrouwen krachtige hoeders van onze planeet en agenten van verandering kunnen zijn. We kunnen hun kennis en ervaringen kapitaliseren.

‘Als we echt een verschil willen maken, zullen we elke vrouw en elke man moeten versterken en ondersteunen om het welzijn van onze aarde te waarborgen’

Naarmate we ons meer bewust worden van de existentiële klimaatrisico’s en de gevolgen van de aantasting van het milieu, willen regeringen en de particuliere sector steeds meer actie ondernemen om een leefbare toekomst voor iedereen te garanderen.

Het is tijd om na te denken over de rol die vrouwen al spelen in de duurzame toekomst van onze planeet.

Wie zal onze groene revolutie leiden? Wie neemt de groene banen aan? En waar komen de wetenschap en de innovaties die onze duurzame toekomst mogelijk maken vandaan?

Als we echt een verschil willen maken, zullen we elke vrouw en elke man moeten versterken en ondersteunen om het welzijn van onze aarde te waarborgen. Omdat de nalatenschap van het milieu net zo goed de erfenis is van de dochters van Mandelena als van haar zonen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.