Welke steun heeft Syrië nodig?

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen

31 mei 2012
Opinie

Welke steun heeft Syrië nodig?

Welke steun heeft Syrië nodig?
Welke steun heeft Syrië nodig?

Ondanks het stijgende geweld geeft de Syrische protestbeweging niet op. Dagelijks sluiten nieuwe activisten zich aan bij de oppositie. Vaak zijn het mensen die nooit betrokken waren bij activisme en nu hun leven op het spel zetten voor vrijheid en waardigheid. Wekelijks vinden nog steeds demonstraties plaats op meer dan 600 plaatsen. De overgrote meerderheid van de Syrische betogers wil het vreedzame karakter van de protesten behouden en gebruikt geen geweld.

Het extreme geweld van het regime van Al-Assad, dat het plan Annan naast zich neerlegt, ondermijnt echter het vreedzame karakter van de protestbeweging. Het verhoogt de militarisering, de roep om gewelddadige repercussies en de rol van de gewapende oppositie. De stemmen voor een vorm van militaire interventie om humanitaire redenen nemen toe, ook bij de Syrische protestbeweging.

Toch blijven vele activisten sceptisch over de mogelijke voordelen van een interventie. Ze menen dat het pleidooi vooral een wanhoopskreet en een uiting van frustratie is. Een lokale activist verwoordde het aldus: “Het is een illusie te denken dat militaire interventie een oplossing zou bieden. Jullie kunnen een rol spelen door de Syriërs te helpen het vol te houden. Er is immers geen duidelijk plan, en er zijn politieke obstakels zoals de steun van Rusland aan het Syrische regime. Bovendien blijft de vraag hoe burgers het best beschermd kunnen worden, onbeantwoord.”

Voorstellen

De Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen de Syrische regering. Na de massamoord in Houleh hebben verschillende lidstaten de Syrische ambassadeur het land uitgezet. De vraag is wat de EU en haar lidstaten nog kunnen doen om burgers te beschermen en de protestbeweging te steunen. Wij hebben enkele voorstellen:

  • Pleiten voor een wapenembargo tegen Syrië. Een wapenembargo onder VN-mandaat met een effectieve controle op de toevoer van wapens naar Syrië is de meest haalbare en efficiënte volgende stap om het nog altijd grotendeels vreedzame karakter van de opstand te bewaren..

  • Samenwerken met organisaties die actief zijn op het terrein, vooral op het domein van de humanitaire hulpverlening: voedsel en medisch materieel.

  • Syrische (burger)journalisten beschermen en assistentie verlenen. Dit kan via vormingen of steun aan het opzetten van een persbureau in Libanon.

  • Syrische vreedzame activisten, onder meer kunstenaars en filmmakers in Libanon en Jordanië, steunen om hun verhalen over Syrië naar buiten te krijgen.

  • Druk uitoefenen op de regering in Libanon om de Syrische vluchtelingen te beschermen, en hen een laissez-passerdocument te geven zodat ze vrij kunnen circuleren. De Libanese regering aansporen om Syrische vluchtelingen niet over te leveren aan Syrië.