© Brecht Goris
Column

De wereld is een toverbal (en België een sukkelstaat, zegt men)

Warda El-Kaddouri bracht een paar dagen door met 150 jongeren uit alle windstreken. 'I am from Belgium' werd beantwoord met de wonderlijkste reacties, maar echt boeiend werd het als iedereen zijn of haar perspectief op de wereld gaf. De verscheidenheid die dat oplevert glinstert en geeft hoop -als de mensheid er ruimte voor wil maken.
© Brecht Goris
Column

Over de vrees niet genoeg te zijn (u moet dit liken!)

‘De mens lijkt me het enige dier dat leeft met de vrees niet genoeg te zijn. Dat maakt van hem in mijn ogen een mooi en tegelijkertijd een tragisch wezen’, filosofeert Tobias Leenaert. Hij vraagt zich soms af waar de vrees om niet goed genoeg te zijn vandaan komt.
© Brecht Goris
Column

Terug naar het dorp

We hebben de gemeenschap geïnstitutionaliseerd, zegt Bieke Purnelle in haar column. Maar die gemeenschap vertoont grote scheuren. We zijn ver afgedreven van een samenleving waarin de gemeenschap de druk van individuele ouders weg neemt en iedereen gezamenlijk zorgt voor de opvoeding van kinderen. Een pleidooi voor de herinvoering van de &ldquo ...
© Brecht Goris
Column

#Racisme: ‘We zijn in België en hier mag je zeggen wat je wil.’

De meeste witte Vlamingen hebben de grootste moeite om te geloven dat racisme een haast dagelijkse ervaring is voor de vele Belgen met een migratie-achtergrond. MO*columniste Warda El-Kaddouri moest vorige week weer eens vaststellen dat racisme hoe langer hoe brutaler en onbeschroomder wordt. Een relaas van een pijnlijke landing in Zaventem. ...
© Brecht Goris
Column

Ik denk aan 2050, Vlaamse politici kijken liever niet verder dan 2020

Nozizwe Dube was onlangs een van de sprekers op de Vlaamse Klimaattop. Haar redenen om zich zorgen te maken beginnen bij haar opa, betreffen de jeugd van vandaag en eindigen niet bij de kinderen waar ze nu nog niet aan denkt. ‘Een langetermijnvisie ontbreekt, en dat baart mij zorgen.’
© Brecht Goris
Column

‘We moeten af van de uitgestoken hand van de Afrikaanse bedelaar’

Wie wil, kan het verschil maken. Dat bewijst de Ethiopische sociale ondernemer Kibret Abebe: ‘We moeten af van de uitgestoken hand van de Afrikaanse bedelaar, evengoed als van het gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid dat daar veelal uit voortvloeit.’
© Brecht Goris
Column

Ik heb niets tegen opinies over 22 maart, maar...

Columniste Bieke Purnelle ervaart een opinie-overload. ‘Opinies zijn overvloedig beschikbaar, ze worden gelezen en gedeeld, en zijn goedkoop. Met wat geluk zorgen ze voor ophef en polemiek. Niet dat ophef en polemiek dingen zijn die wij, verwarde mensen, nodig hebben. Maar ophef en polemiek verkopen.’
© Brecht Goris
Column

Verandering is wél mogelijk

Columnist Bleri Lleshi protesteert tegen gelatenheid en het ongeloof in verandering. ‘We kunnen iets, veel zelfs, veranderen. We moeten alleen onze stem laten horen, in beweging komen, de huidige status quo in vraag stellen, en alternatieven mogelijk maken.’
© Brecht Goris
Column

Kortetermijndenken zit vol kosten en gevaren

'Al wat we nu ‘competitief’ noemen, gaat vaak gepaard met een te hoge maatschappelijke kost.' Overstappen naar een logica van "volhoudbaarheid" is volgens MO*columnist Jan Mertens een interessanter spoor
© Brecht Goris
Column

Trump’s bevrijdende discours

Aan polarisering geen gebrek in de Amerikaanse voorverkiezingen, en soms levert polarisering inderdaad positieve effecten op, schrijft Ferdi De Ville. 'Lange tijd was kritiek op het huidige vrijhandelssysteem taboe. Dankzij Donald Trump lijkt het debat van dat intellectuele juk bevrijd.'
© Brecht Goris
Column

Moslims kunnen zich nooit genoeg excuseren

Columniste Tine Hens over onze harde maatschappij: ‘Zelfs als je je hoofddoek aflegt, openlijk een Koran verbrandt, lacht met de cartoons van de profeet, en een varken opeet, dan nog zal het niet voldoende zijn.’
© Brecht Goris
Column

Van Shibam, qat en een land dat van de kaart valt

Catherine Vuylsteke verbaast er zich over hoe klein de wereld voor sommigen is. Een bangelijk benepen plek, van ons, ons en nog eens ons. 

Pagina's