www.hubbertpeak.com/Helga Orinx
Analyse

Europa moet afkicken van olieverslaving

‘Als we niet snel in actie komen, zullen we in de nabije toekomst wellicht gedwongen worden om onze mobiliteit en onze import uit andere delen van de wereld drastisch in te krimpen.’ Zo klonk het dreigend uit de mond van Europees Commissaris voor Transport en Mobiliteit Mareta Jager op een conferentie over Piekolie in het Europees parlement.
Dierk Schaefer
Opinie

Wir sind das Volk

Het is géén makkelijke tijd om links te zijn in België. Je moet met lede ogen aanzien hoe je landgenoten als een troep konijnen gevangen zitten in de lichtbak van de N-VA. En dit terwijl de jagers van de Europese Commissie hun geweren op ons richten.
Europees Parlement
Nieuws

Europese lobby’s beletten reductie van broeikasgassen

De klimaatvoornemens van de EU worden ondermijnd door Europese lobby’s. Zij verzetten zich met hand en tand tegen een verdere reductie van uitstootgassen. Bovendien blijft de EU vasthouden aan milieuonvriendelijke en “valse” oplossingen zoals emissiehandel en kernenergie om haar CO2-uitstoot te beperken. Dat zeggen Carbon Trade Watch en Corporate E ...
Brecht Goris
Column

Niemand verwacht vluchteling te worden

Wat hebben Jean-Luc Dehaene, Phara de Aguirre en Annelies Beck met elkaar gemeen? Wel, ze hebben een band met Aalst. Phara de Aguirre en Annelies Beck zijn er geboren en Jean-Luc Dehaene liep er school. Maar het trio deelt nog iets: een vluchtgeschiedenis.
Nieuws

Dossier Europese visserij

De laatste jaren werd het vroeger onzichtbare probleem van de overbevissing duidelijk in de netten van vissers wereldwijd. De Europese visserij is hier mee voor verantwoordelijk. De visserijsector en milieubewegingen kijken dan ook met argusogen naar de op stapel staande hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In dit driedelig dossier ...
Kevin White
Opinie

Economisch bestuur: werknemers in gevaar

In een open brief aan de Premier, de Formateur en de Voorzitter van de Europese Commissie reageert het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV, ACLVB en ACV op de aanbevelingen die de Europese Commissie vorige week formuleerde voor België. Ze vinden dat de idee om van Europa een sterke solidaire unie te maken is gekaapt door een conservatieve lobb ...
Jon Anderson
Analyse

Een nieuwe toekomst voor de Europese visserij

In het eerste deel van dit dossier kon u lezen hoe de Europese visserij in een onhoudbare situatie van overbevissing terechtkwam. In dit tweede deel bekijkt MO* de Europese toekomstplannen voor de visserijsector en wat ecologische en economische stemmen vinden van de hervormingen van het visserijbeleid van de EU.
Nieuws

Recordaantal buitenlandse studenten

In het academiejaar 2009-2010 kregen 213.266 Europese studenten een beurs om in het buitenland te studeren. Voor het eerst sinds de start van Erasmus in 1987 overschrijdt het aantal de kaap van 200.000. Een stijging van 7,4 procent tegenover het voorbije academiejaar.
Ocean 2012 - Pew Charitable Trusts
Analyse

Een lege zee met lege netten

In 1882 beweerde de bekende bioloog Thomas Huxley in het Britse parlement: 'I believe that it may be affirmed with confidence that... the most important sea fisheries are inexhaustible'. Het was inderdaad moeilijk zich voor te stellen dat onze enorme wereldzeeën ooit leeggevist zouden zijn. Het probleem was en is dan ook letterlijk “onzichtbaar”, d ...
UNEP
Analyse

Spaanse komkommers in zee van plastiek

In de Spaanse provincie Almeria bevindt zich de Moestuin van Europa. Verspreid over 26.000 hectare serres worden miljoenen kilo’s fruit en groenten gekweekt, bestemd voor de Europese markt. In het droge gebied wordt massaal grondwater opgepompt, met de uitputting van ondergrondse watervoorraden tot gevolg. Onderbetaalde en vaak illegale seizoensarb ...
Ocean 2012 - Pew Charitable Trusts
Nieuws

Europese week van de vis: Back to the future

Nog niet eens zo heel lang geleden was er meer vis, waren er meer boten, waren er meer vissers en waren er in Europa meer gemeenschappen afhankelijk van de visserij. Als gevolg van de voortdurende overbevissing is een aantal visvoorraden gevaarlijk klein, maar dat is niet altijd zo geweest. In een tijd die nog niet al te lang achter ons ligt, ware ...
Kanaal Z
Nieuws

John Vandaele over de Europese milieudoelen op Kanaal Z

Vrijdag, 27 mei, was MO*journalist John Vandaele te gast in Z-Nieuws, het nieuwsmagazine van Kanaal Z. Naar aanleiding van zijn artikel dat verscheen in MO*magazine van juni sprak hij over de ambitieuze 20-20-20-doelstellingen van de Europese Unie en de manier waarop de Unie deze tracht te bereiken.

Pagina's