Marrisa Orton
Opinie

Bedrijven en mensenrechten: VN stellen teleur

Op 16 juni werden in Genève de VN-Principes of ‘Guiding Principles’ inzake Ondernemingen en Mensenrechten goedgekeurd door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Deze Principes zijn het resultaat van een zes jaar lange speciale procedure van de Verenigde Naties, ertoe gericht een gezaghebbende voortrekkersrol te spelen op vlak van mensenrec ...
Shazari
Opinie

Illegale houthandel eist levens: kleeft er bloed aan je hardhout?

In Brazilië werd afgelopen week de zesde milieuactivist in één maand tijd vermoord door illegale houtkappers. Obede Loyla Souza, vader van drie kinderen, werd koelbloedig doodgeschoten in de staat Pará.
Opinie

Mensenrechtensituatie in Colombia verbetert niet

Mensenrechtenverdedigers worden nog altijd illegaal afgeluisterd, bedreigd en vervolgd: uit statistieken blijkt dat tijdens de eerste maanden van 2011 een zorgwekkend aantal schendingen werden vastgesteld, die, eerder dan op verbetering, wijzen op een verhoging van het gevaar dat sociale organisaties lopen in Colombia.
Israel Ministry of Foreign Affairs
Opinie

Een jaar na de aanval op de internationale Gaza-vloot heerst de straffeloosheid

Vandaag, 31 mei, is het een jaar geleden dat Israël een humanitaire vloot naar Gaza met 700 opvarenden en hulpgoederen aan boord, op een gewelddadige manier enterde. Daarbij vonden 9 activisten de dood en raakten 50 anderen gewond. Daags na het incident gaf Michael Oren, de Israëlische ambassadeur in de VS, in een interview met Fox News de officiël ...
Opinie

Liga voor Mensenrechten steunt Iraanse asielzoeksters

De Liga voor Mensenrechten veroordeelt de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om 2 Iraanse vrouwen uit te wijzen. Het terugzenden van asielzoekers naar Iran is problematisch omwille van de flagrante mensenrechtenschendingen in Iran. Ook nu blijkt weer dat België uit haar laatste veroordeling door het Europees Hof in januari niet voldo ...
Globovision
Opinie

“Opnieuw” gewapend conflict in Colombia

Sinds kort spreekt men in Colombia terug over een binnenlands gewapend conflict. Dit betekent een radicale breuk met het regeringsdiscours onder het bewind van ex-President Álvaro Uribe Vélez.
Josh Gallaway
Opinie

Nieuw onderwijsdecreet discrimineert

Vandaag, 19 mei, wordt het Onderwijsdecreet XXI gestemd in de Commissie Onderwijs van het Vlaamse parlement. Dit decreet stelt een wettig verblijf als nieuwe inschrijvingsvoorwaarde voor een opleiding in het volwassenenonderwijs. Samenlevingsopbouw Brussel meent dat onderwijs een grondrecht is, en wenst dit ook gevrijwaard te zien voor iedereen. De ...
Valeriy Osipov
Opinie

Wie gelooft de NAVO nog?

De NAVO bombardeert doelwitten in Libië, “om de mensenrechten te beschermen”. Althans, dat moeten wij geloven. Maandag lezen we in de kranten dat de 'responsibility to protect' niet meer is dan een laagje vernis om militaire interventies wereldwijd goed te praten. Een Frans vliegdekschip dat opereerde in het kader van de NAVO-operatie 'Unified Prot ...
Alan Covey
Opinie

Nieuwe Vlaamse Wapenwet: meer mazen dan net

De 'Arabische lente' bracht onze Vlaamse wapenuitvoer naar het Midden-Oosten op een pijnlijke manier in het vizier. We zagen pantserwagens met Vlaamse onderdelen Bahrein binnenvallen. Hoe kunnen we dit vermijden? Eenvoudig: een Vlaamse wapenwet met strenge criteria, een goed werkende controle en maximale transparantie.
Reporters
Opinie

Opvangcrisis escaleert opnieuw

De crisis in de opvang voor asielzoekers woedt al drie jaar in ons land en kent vandaag nog maar eens een dieptepunt. Er staan opnieuw asielzoekers op straat: bijna 100 asielzoekers waaronder 14 families werden bij aankomst in ons land aan hun lot overgelaten, zonder enige opvang of begeleiding.
Tilde De Wandel
Opinie

EU-hulp aan Palestina: tijd om obstakels te ruimen

De laatste tijd zijn alle ogen – terecht – gericht op de Arabische lente. In de bezette Palestijnse gebieden en in Israël gaan de schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten ondertussen gewoon door. Dat betekent dat burgers nog altijd lijden. Maar ook dat miljoenen euro’s aan Europese hulp niet tot bij de Palestijnen ger ...
Opinie

Wat nu met het Goldstonerapport?

Internationaal jurist Richard Goldstone plaatste in een opiniestuk kanttekeningen bij zijn rapport van september 2009 over schendingen van het internationaal recht tijdens de Gaza-oorlog. Zo schreef hij onder meer: ‘indien ik toen had geweten wat ik vandaag weet, zou het rapport er anders hebben uitgezien’. Volgens de Israëlische regering wil Golds ...

Pagina's