Globalisering en interculturele tentoonstellingen

Deze tijd van globalisering wordt -wat het cultuurwezen betreft- gekenmerkt door twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds zorgt de globalisering van de economie en van de structuren van macht, communi ...

Globale spanningen, creatieve processen en culturele identiteiten in glokale kunst

De tendens om belangrijke kwesties en problemen op een globale manier te benaderen is een onontkoombaar kenmerk geworden van onze twintigste eeuw. Intellectuele stromingen en politieke ideologieën of ...

Diversiteit, globalisering en de kunst van het overleven

'In den beginne was er kunst.' Onze voorouders onderscheidden zich van de dieren door het maken van gereedschappen. De handbijl van de jagende mensheid was het allereerste product van kunst uit de men ...

Het centrum ligt elders

Paradoxen gaan samen met kunst en zouden zelfs tot de essentiële kenmerken ervan kunnen worden gerekend. Kunst is dus fundamenteel paradoxaal. Sinds zeer lange tijd (eigenlijk sinds mensenheugenis) he ...

De onzichtbare anderen

De organisatoren van dit colloquium vroegen mij een uiteenzetting over ‘eigen verantwoordelijkheid en responsabilisering in solidariteit’. Ik meen dat men hieronder verstaat de verantwoordelijkheid va ...

De houding van het glokaal theater

Wat betekent de introductie van een term als 'glokaal' in de podiumkunsten in Vlaanderen? Is het de introductie van een nieuwe inhoud, een nieuwe artistieke beweging of een nieuwe beleidscategorie? Be ...

Afrikaans-Europese culturele betrekkingen en het ontwikkelingswerk in een 'globale' context

De hierna volgende fragmenten zijn ontleend aan een lezing die ik gaf op 10 december 1996 in Cotonou - Benin. De originele tekst handelde over de culturele confrontatie tussen Afrika en Europa en de e ...

De kracht van diversiteit

De wereld is anno 1998 een boeiende, uitdagende en onzekere plek om te leven. Steeds meer grenzen worden geslecht: kapitaal, goederen, kennis en zelfs cultuur reizen de wereld rond. Enkel de mannen en ...

Onevenwicht in de WTO-akkoorden

De landen die de Uruguay-ronde op gang brachten, hadden vooral de bedoeling om toegevingen van ontwikkelingslanden af te dwingen. Die ‘afwijking’ is sterk in het eindresultaat weerspiegeld. Het akkoor ...

Investeringen op een zijspoor?

Midden februari 1998 belegde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) een vergadering op hoog politiek niveau over het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI). Op die ...

Vrijhandel en gender in Azië

Beslissingen over de internationale handel werden tot nu toe genomen op basis van macro-economische argumenten van de vrijhandelstheorie die door de grote bedrijven wordt gepromoot. Ook het onderzoek ...

Manifest van de globale actie van de volkeren

We leven in een tijd waarin het kapitaal, met de hulp van internationale instituties zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), het Internationale Muntfonds (IMF), de Wereldbank (WB) en andere instellin ...

Pagina's