Nieuws

'Aanklachten zullen conflict doen heropflakkeren'

In Sierra Leone wordt met lichte paniek gereageerd op de aanklachten die gisteren (maandag) werden ingediend tegen zeven protagonisten van de burgeroorlog. Veel Sierraleoners vrezen dat het VN-tribunaal voor Oorlogsmisdaden slapende honden wakker maakt. Hoe kunnen ze nu Sam Norman arresteren?, zegt ex-majoor Munda Kamandastom verbaasd. Hij vocht ...
Nieuws

EU haalt banden met Cuba aan

De Europese Unie gaat nauwer samenwerken met Cuba.De Europese Ontwikkelingscommissaris Poul Nielson is maandag in Havana aaneen vijfdaags bezoek aan het Caribische eiland begonnen. Hij zal er eenpermanent bureau van de Europese Commissie openen, een diplomatiekevertegenwoordiging die de betrekkingen tussen de EU en Cuba op een hogerniveau moet till ...
Nieuws

Overheid weigert transgene voedselhulp

India heeft vorige week donderdag 23.000 tonvoedselhulp uit de VS geweigerd omdat het mengsel van maïs en soja transgenemaïs kan bevatten die niet bedoeld is voor menselijke consumptie. Eind vorigjaar baarden Zambia en Zimbabwe opzien door ook transgene voedselhulp af tewijzen - die twee landen stonden toen voor een grote voedselcrisis. In Indialig ...
Nieuws

Ontwikkelingslanden werken samen aan eigen digitaal televisiesysteem

Niet slaafs één van de drie bestaandesystemen voor digitale televisie implementeren, maar in onderlingesamenwerking een eigen versie ontwikkelen die aangepast is aan de noden vanlanden in ontwikkeling. Brazilië en China zijn het van plan, en ookArgentinië, Chili en India hebben interesse. Het voornemen past in eenbeginnende tendens onder ontwikkeli ...
Nieuws

'Minister suggereerde sabotage van boten met asielzoekers'

Kunnen we boten met asielzoekers onderweg naarAustralië saboteren? Dat zou de Australische minister van immigratiePhillip Ruddock in juni 2001 hebben gevraagd, enkele maanden vóór zijn landde toegang weigerde aan de asielzoekers-schipbreukelingen die hetcontainerschip de Tampa had opgepikt. De uitspraak staat in een boek vantwee onderzoeksjournalis ...
Nieuws

Schuldverlichting voor Mali

Het Internationaal Muntfonds en de Wereldbankschelden het Afrikaanse land Mali 675 miljoen dollar buitenlandse schuldkwijt in het kader van het HIPC-initiatief. Het gaat om een derde van detotale buitenlandse schuld. De andere schuldeisers - nationale regeringen eninternationale banken - zouden dat voorbeeld volgen, belooft het IMF.
Nieuws

'Emiratisering' arbeidsmarkt krijgt vaart

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zetten vaartachter de 'emiratisering' van hun economie om genoeg banen te scheppen voorde 300.000 jonge VAE-burgers die de komende tien jaar op de arbeidsmarktzullen komen. Buitenlandse werknemers, die nu driekwart van de bevolking vande zeven emiraten uitmaken, dreigen het kind van de rekening te worden.
Nieuws

Onderzoek naar hybride alternatieven voor bedreigdeCavendish-banaan blijft ondergefinancierd

Hondurese wetenschappers ontwikkelen hybridebananensoorten die mogelijk ooit een alternatief kunnen bieden voor deCavendish-banaan. De Cavendish is de banaan die overal in westersesupermarken te vinden is, maar wordt momenteel bedreigd door eenschimmelinfectie waartegen geen kruid gewassen is. Bananen zijn wereldwijdhet vierde voedingsgewas, maar d ...
Nieuws

Geheime studie over gebruik nucleaire wapens in Vietnam geldt ookvoor Irak

Het gebruik van zogenaamde tactische nucleairewapens bij een oorlog in Irak is even catastrofaal voor de globalebelangen van de Verenigde Staten als dat in de jaren zestig het geval was inVietnam. Dat zeggen de auteurs van een vertrouwelijke studie die nu in deopenbaarheid werd gebracht. Wanneer het taboe op kernwapens sneuvelt, mogende VS zich aan ...
Nieuws

Het Pakistaanse dilemma - analyse

Aan de vooravond van de stemming in de V-raad over een tweede VN-resolutie, staat Pakistan als één van de zes 'onbesliste' landen voor een verscheurende keuze. Volgens sommigen moet het na de uitgebreide steun aan de VS in de kwestie Afghanistan en de 'war on terror' ook nu voor het schouderklopje van de VS kiezen, al dan niet met economische of po ...
Nieuws

MILF ontkent categoriek betrokkenheid bomaanslag

Een week na de bomaanslag op het eiland Mindanao in de Filipijnen groeit de onzekerheid en angst voor een hernieuwd en aangewakkerd conflict in het zuiden. Hoewel er nog steeds grote onzekerheid bestaat over de daders, schuift de overheid de schuld op de grootste moslimafscheidingsbeweging, het Moro Islamitisch Bevrijdingsfront (MILF), waarmee het ...
Nieuws

Verkiezingsnederlaag hervormers te wijten aan frustratie over traag democratiseringstempo

De nederlaag van hervormingsgezinde partijen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen in Iran is niet veroorzaakt door een plotse golf van sympathie voor de fundamentalisten, maar door de bijzonder lage opkomst. De kiezers bleven massaal thuis uit ongenoegen met het trage tempo waarmee de hervormingsgezinde president Mohammed Khatami de islamitisc ...

Pagina's