De trompetten van Jericho

Een nieuw millennium kondigt zich aan. De magische aantrekkingskracht die uitgaat van het jaar 2000, spoort allerlei organisaties aan tot een grondige bezinning over hun werk en toekomstperspectieven. ...

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Het is nuttig om NGO’s te beschouwen als een tussenschakel in de markt van giften. Aan de aanbodskant wenst een deel van de Belgische bevolking haar solidariteit te uiten met armen in de Derde Wereld ...

De ontwikkelingssamenwerking op haar kop

Op een internationaal seminarie in Honduras over de duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s zei een projectverantwoordelijke van een internationale hulporganisatie aan een lokale NGO-directeur: ‘De ...

Lokale capaciteitsopbouw

Van 23 tot 26 maart 1998 vond in El Crucero, Nicaragua, een internationaal seminarie plaats over het rurale ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika. Onder auspiciën van de UNESCO-chair voor sociale ontwi ...

Mens erger je niet

In deze bijdrage kijken we naar de Belgische situatie en gebruiken we het ontwikkelde instrumentarium om een opinie uit te spreken over de manier waarop zowel de overheid als de NGO’s hun wederzijdse ...

Heeft act haar missie bijgestuurd?

In grote lijnen gesteld, heeft ACT drie fasen doorgemaakt. Telkens hebben we onze opdracht in belangrijke mate verruimd. We zijn in 1985 vertrokken van een eerder beperkte opdracht: we gingen in op vr ...

Ngo's en lokale capaciteitsopbouw: de agenda voor morgen

Marchetti's bijdrage ‘De ontwikkelingssamenwerking op haar kop’ stelt het probleem van zin en onzin van de gangbare vormen van ontwikkelingssamenwerking. Onder andere sinds Dirk Barrez's ‘Val der Enge ...

Op het terrein wordt het ingewikkeld

Er was eens een NGO die erg in de knoei zat. Het was voor die NGO heel klaar dat het er niet om ging, vissen uit te delen en aan de armen te geven, maar hen te leren vissen. Maar toen de NGO-mensen aa ...

De engelen zijn gevallen en de eksters zijn naakt...

Het pamflet van Dirk Barrez had verwachtingen geschapen, nog voor het gepubliceerd werd, dankzij een Knack-interview, vele maanden voor Student Aid het opnam in zijn fameuze bundel ‘Het Orkest van de ...

Ngo's en globalisering

De jongste jaren zijn heel wat veranderingen in onze werking doorgevoerd. We zetten die op een rijtje.

Van gisteren naar morgen: bevrijde wereld

De controverse rond de zin en onzin van NGO’s heeft ook Bevrijde Wereld niet onberoerd gelaten. De Raad van Beheer en de Algemene Vergadering bogen zich herhaalde keren over de vraag naar de krachtlij ...

Burundi wordt vergeten

Een land wordt doodgezwegen en die stilte komt de haviken aan de macht goed van pas. In het Tanzaniaanse Arusha worden nieuwe vredesgesprekken gevoerd. Slaagt men er daar in de impasse te doorbreken?

Pagina's