Het festival van alle landen

Zondagmiddag is in heel wat gezinnen met opgroeiende kinderen het moment om naar de radio te luisteren. Naar Studio Brussel, wel te verstaan. Knotsgekke radio ('Het Leugenpaleis'), zwoele radio ('De Lieve Lust') of ongenietbare radio ('Keineig'): de programma's wijzigen met de seizoenen, maar de rust is zoek, zoveel is zeker. Dat is ooit anders gew ...

Oorlog en geloof in Congo

Toen ze nog Zaïrezen waren, leefden de Congolezen onder de knoet van een kleptomaan regime. Sinds ze weer Congolezen werden, bleven de armoede en de onzekerheid. Begin augustus kwam daar nog maar eens een oorlog bovenop. Hoe houden de mensen het vol temidden van die aaneenschakeling van plagen? Dat vroegen we aan Ivo Vanvolsem, een scheutist die si ...

De Abessijnse afgrond

'Ik was binnen.' Zo luidt de laatste zin van de 'Abessijnse kronieken' van Moses Isegawa. De Ugandese romanschrijver kan na de mediahype die rond het boek en zijn auteur geschapen is ook gerust zeggen: 'Ik ben binnen.' Nu er ongeveer 50.000 exemplaren van deze kaskraker zijn verkocht, kan de reputatie van het boek niet meer stuk. Tot voldoening wel ...

Russische boeren en grondbezit

Iedereen staart zich nu al jaren blind op het doen en laten van Boris Jeltsin. Zijn koortsthermometer, zijn drankprobleem en zijn knijpgrage handen zijn voorpaginanieuws. Intussen wordt de echte strijd om verandering elders gevoerd. Dat weet ook Jeltsin.

Mohamed Sabi: 'Racisme bestrijd je niet met cursussen'

Mohamed Sabi is een BM: een Bekende Migrant, althans in de migrantenwereld zelf. Meer dan twintig jaar al zet Sabi zich in om allochtonen hier in Vlaanderen, meer bepaald in Antwerpen, een 'thuis' te geven. Hij lag mee aan de basis van talrijke initiatieven voor migrantenopvang en migrantenorganisaties. Sinds 1988 is hij stafmedewerker van het CBW, ...

De wereld, ons dorp... dankzij de media?

Marshall McLuhan introduceerde de term 'global village' reeds in de jaren zestig om de vergelijking te maken met een dorp waar eenieder op de hoogte is, of kan zijn, van wat er gaande is. Het klinkt immers aannemelijk om te veronderstellen dat in een dorpsgemeenschap iedereen alles van iedereen weet. De vraag die toen en ook vandaag gesteld kan wor ...

Media en democratisering in Senegal

Senegal werd jarenlang als ‘voorbeeldland’ in Afrika gezien. Er worden immers al sinds 1960 verkiezingen gehouden. De politieke situatie in Senegal laat echter zien dat het mogelijk is om bijna 40 jaar lang verkiezingen te houden, zonder een democratie te worden. Zo is de Parti Socialiste (PS) tot nu toe altijd de onbetwiste winnaar, ondanks het be ...

De dualiteit van ontwikkelingscommunicatie bij de Maasai

Het is altijd leuker om voor je verjaardag een geschenk te ontvangen in plaats van de gift zomaar in je handen gestopt te krijgen. De spanning rond het geschenk, het verrassingseffect en de nieuwsgierigheid maken dat je als gegadigde uitkijkt naar wat er onder de strik en het papiertje zit.

Communicatie, cultuur en sociale verandering

Termen als ‘communicatie’, ‘informatie’, ‘sociale verandering’, ‘ontwikkeling’, ‘participatie’, ‘democratie’, ‘vrijheid’ behoren tot het alledaagse taalgebruik. Ze worden zo frequent gebruikt dat men zich vaak niet meer de moeite getroost precies uit te leggen wat men er onder verstaat.

Media ten dienste van het volk en van gemeenschapsopbouw in West-Afrika

In 1993 had in Bamako een conferentie plaats die beslissend was voor de toekomst van de communicatie en de radio in West-Afrika. Ze heette 'Freedom for African Radios' en bracht een honderdtal vertegenwoordigers samen van privé- en publieke radio-omroepen en van ontwikkelingsorganisaties die geïnteresseerd waren in het gebruik van radio.

Alternatieven in globalisering

Globalisering heeft de wereld wakker geschud. De theorieën van Herbert Marshall McLuhan worden opnieuw uit de kast getrokken en de idee van ‘the global village’ wordt nieuw leven ingeblazen. De massamedia verkleinen de wereld. Het internet zorgt voor wereldwijde interactiviteit en we stevenen af op een homogene wereldcultuur.

De rol van de massamedia bij het transitieproces in Centraal-Azië

In de periode voor Glasnost (1985-1991), hetgeen letterlijk ‘Openheid’ betekent, heerste er in de Sovjet-Unie een communistisch persmodel: media waren de spreekbuis van de staat, en dus van de heersende politieke klasse. De werkwijze van de massamedia in de Centraal- Aziatische Sovjet-Republieken (Tadzjikistan, Oezbekistan, Kirgizstan, Kazachstan e ...

Pagina's