Geschillenbeslechting in de wereldhandelsorganisatie: over macht en machteloosheid

De oprichting van de Wereldhandelsorganisatie ('WTO') in januari 1995 wekte hoge verwachtingen. 'Het oude GATT is dood, leve de WTO' (1), zo luidde het. Het tijdperk van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel ('GATT') met zijn aanslepende onopgeloste handelsgeschillen en -in het verlengde daarvan- handelsoorlogen was ten einde nu e ...

Tussen droom en daad staan te weinig wetten en veel praktische bezwaren

Kleding is zonder twijfel één van de meest tastbare producten van de economische globalisering waar iedereen mee te maken heeft. Vooral de laatste vijftien jaar kende de internationale kledinghandel een enorme expansie met een verdrievoudiging in waarde van de export van kleding tussen 1980 en 1992 en met de opkomst van Azië als belangrijkste kledi ...

Mensenrechten: juridisering en universele consensus

Mensenrechten zijn per definitie universeel. Het zijn de rechten van alle mensen, waar ook ter wereld. Niet toevallig is de moedertekst van de internationale mensenrechten de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM,1948).

Den Haag, Arusha, Rome. De internationale strafgerechtshoven

Op 17 juli 1998 keurden 120 staten het Statuut van Rome (1) goed. Daarmee bereikt het streven om te komen tot de oprichting van een permanent internationaal strafhof (International Criminal Court, hierna ICC) een voorlopig hoogtepunt. Nog nooit in de geschiedenis is men zover geraakt. Het blijft echter afwachten of de laatste stap, de effectieve op ...

Economische, sociale en culturele rechten als breekijzer voor ontwikkeling

‘The human person is the central subject of development and should be the active participant and beneficiary of the right to development’ (1).

Ontwikkelingssamenwerking door een mensenbril bekeken: enkele voorbeelden

Ontwikkelingsorganisaties willen onrecht bestrijden. Dat doen ze op heel verschillende terreinen, variërend van initiatieven om de voedselzekerheid in een land of een regio te bevorderen tot mondiale acties om een nieuwe financiële architectuur tot stand te brengen.

Arbeidsgeschillen voortaan binnen een juridisch kader behandeld?

Men leert stilaan leven met de idee dat in België de werkgever bij staking in zijn onderneming prompt naar de rechtbank van eerste aanleg stapt, om de voorzitter recht te horen spreken in een geding op eenzijdig verzoekschrift bij hem aanhangig gemaakt. Niet zozeer het feit dat een rechtbank uitspraak doet in een stakingsconflict doet nog even de w ...

Een hof voor alle Indiërs?

Eind jaren zeventig was de Indiase advocate Hingorani gechoqueerd door een krantenartikel waaruit bleek dat mannen, vrouwen en kinderen soms tot tien jaar in de gevangenis vastgehouden werden vóór een rechter over hun zaak uitspraak deed. De duur van die voorhechtenis overschreed in de meeste gevallen veruit de maximumstraf die ze ooit konden oplop ...

De juridisering van de internationale ruimte

Vallen vrouwen die op de vlucht slaan omwille van een gedwongen uithuwelijking onder de notie van politiek vluchteling, zoals bedoeld in de Conventie van Genève? Kunnen ex-dictators worden vervolgd in het buitenland voor daden die ze hebben gesteld terwijl ze diplomatiek onschendbaar waren?

Tweede Iraanse revolutie

Samira Makhmalbaf was net twintig toen ze op het voorbije filmfestival van Cannes in de prijzen viel met Blackboards. Daarmee zet de Iraanse cinema zijn succesreeks van de voorbije jaren door. Maar er is meer aan de hand.

Het museum in de vitrinekast

"Tervuren" was voor Leopold II de bevestiging van zijn aardse status als een van de machtigste mannen in de toenmalige wereldpolitiek. Het was ook de tempel waarin hij zijn eigen onsterfelijkheid wou vieren. De beschavingsmissie van blank Europa werd er getoond en gezegend. Het Afrika dat tentoongesteld werd moest daarom "anders" zijn, eeuwen en mi ...

Bloot

Een naakte vrouw is mooi. Een bloot fotomodel is dat niet. Mooi, dat houdt kwetsbaarheid in en mankementjes. Brede heupen, kleine borstjes, plooien in de buik. Hetzelfde geldt voor naakte mannen die niet de blote macho uithangen. Een buikje, stekkebenen, een treurig geslacht. De eerlijkheid is mooi, de commerciële waan is dat niet. En natuurlijk is ...

Pagina's