Nieuws

Bush grote verliezer bij Zuid-Koreaanse verkiezingen

Voor de derde keer verliezen Amerikaansehaviken de 'buitenlandse' verkiezingen. Nadat bij verkiezingen in Duitslanden Pakistan, (geo)politieke bruggenhoofden van de Amerikaanse 'war onterrorism', de pro-Amerikaanse kandidaten het slecht deden, sleepteeergisteren (woensdag) de Zuid-Koreaanse duif Roh Moo-hyun de overwinning inde wacht. Een hardere h ...
Nieuws

Colombiaanse export lijdt onder staking in Venezuela

De verlammende algemene staking tegen presidentHugo Chávez laat ook in buurland Colombia diepe sporen na. Elke dag dat destaking in Venezuela verder duurt ligt de officiële handel met Venezuelastil. Dat is rampzalig want de export naar Venezuela daalde de eerste negenmaanden al met meer dan dertig procent. Helemaal stil ligt de handel metColombia n ...
Nieuws

Aantal verkrachtingen stijgt dramatisch

Van januari tot juni dit jaar werden er inChili 835 vrouwen en meisjes verkracht, maar liefst een stijging met 69,7tegenover dezelfde periode in 2001. Op het ministerie van BinnenlandseZaken, dat de cijfers vorige week bekend maakte, kan niemand dat verklaren.Het cijfer is bovendien nog maar het topje van de ijsberg: de statistiekenbevatten enkel d ...
Nieuws

Aziatische landen verzetten zich tegen VS-standpunt overgezinsplanning

Tijdens de vijfde bevolkingsconferentie voorAzië en de Pacific in Bangkok heeft een overweldigende meerderheid vanlanden uit de regio geweigerd het standpunt te aanvaarden dat Washington devergadering wilde opleggen. Dat beschouwen de Aziatische delegaties als eengrote overwinning, want in het politieke klimaat sinds 11 september 2001 ishet niet zo ...
Nieuws

Latijns-Amerikaanse economieën presteerden dit jaar barslecht

Een daling van de economische activiteit meteen half procent, een stijgende inflatie en steeds meer Latijns-Amerikanendie werkloos worden en onder armoedegrens zakken: dat is deLatijns-Amerikaanse economie anno 2002 in een notendop. De balans die deEconomische Commissie voor Latijns-Amerika en de Cariben (ECLAC) gisteren(woensdag) in Santiago opmaa ...
Nieuws

2002 tweede warmste jaar ooit

De gemiddelde temperatuur op aarde zal dit jaarnog hoger zijn dan vorig jaar, zo meldt het Wereld Meteorologisch Instituutin Geneve. Daarmee stoot 2002 het jaar 2001 van de tweede plaats op hetpodium van 'warmste jaren ooit'. Sinds het begin van de metingen, 160 jaargeleden, scoorde enkel 1998 beter. De temperaturen lagen dit jaar (althanstot eind ...
Nieuws

Oost-Afrika zet eerste stapjes op moeilijke weg naar vrede

De vredesonderhandelaars in Oost-Afrika hebbeneen druk jaar achter de rug. In Kenia en Tanzania zijn verschillendegespreksrondes gehouden over de beëindiging van de conflicten in Sudan,Burundi en Somalië. In Sudan is aanzienlijk succes geboekt en hebben destrijders voor het eerst in bijna twintig jaar de wapens neergelegd. Ook inBurundi en Somalië ...
Nieuws

Mediamagnate gearresteerd voor illegale adoptie

Dinsdag is in Argentinië Ernestina Herrerade Noble, eigenaar van het belangrijkste krant van het land, gearresteerd opbeschuldiging van illegale adoptie van twee kinderen van 'verdwenen'slachtoffers van de militaire dictatuur. De 77-jarige Herrera is directeurvan de Clarín-groep, een machtig media-imperium. Ze wordt beschuldigd vanhet vervalsen van ...
Nieuws

Lobbygroepen vechten om 'post-Saddamplan' voor Irak door te drukken

Terwijl de militaire strategen in de VS hunplannen uitwerken om begin volgend jaar Irak aan te vallen, wordt er ook alvolop gediscussieerd over de samenstelling van de regering die na Saddam inIrak aan de macht moet komen. Deze week bracht een panel van 25 experts inopdracht van de Council on Foreign Relations en het James Baker IIIInstitute for Pu ...
Nieuws

Particuliere schuldeisers verwerpen faillissementsprocedure IMF

De faillissementsprocedure (SDRM) die hetInternationaal Muntfonds voorstelt, is en blijft onaanvaardbaar, zelfs ineen gewijzigde vorm. Dat liet de particuliere kredietsector dinsdag weten ineen brief aan het IMF. SDRM is een mechanisme om de schulden van landen dietegen een 'faillissement' aankijken te herschikken en eventueel tebevriezen.
Nieuws

Amerikaans 'partnerplan' voor Midden-Oosten breekt weinigpotten

In de Arabische wereld wordt onverschillig totronduit negatief gereageerd op het vorige week gelanceerde 'Initiatief vooreen Partnerschap tussen de VS en het Midden-Oosten'. Het plan, bedoeld omdemocratie, vrije markt en het onderwijs in het Midden-Oosten te stimuleren,wordt door heel wat Arabische leiders afgedaan als paternalistisch. Debegroting ...
Nieuws

Amerikaanse clusterbommen eisen nog steeds mensenlevens in Afghanistan

De mensenrechtenorganisatie Human RightsWatch (HRW) heeft woensdag een rapport voorgesteld over het gebruik vanclusterbommen door het leger in de oorlog tegen de Taliban in Afghanistan.Die bommen hebben zowel tijdens als na het conflict tientallen burgers,vooral kinderen, gedood of verwond. Het rapport vraagt de VS af te zien vanhet gebruik van clu ...

Pagina's