Ngo's en globalisering

De jongste jaren zijn heel wat veranderingen in onze werking doorgevoerd. We zetten die op een rijtje.

De engelen zijn gevallen en de eksters zijn naakt...

Het pamflet van Dirk Barrez had verwachtingen geschapen, nog voor het gepubliceerd werd, dankzij een Knack-interview, vele maanden voor Student Aid het opnam in zijn fameuze bundel ‘Het Orkest van de Titanic’. De opera van de ‘Vallende Engelen’ kende echter nog een tweede en derde bedrijf, die niet door Barrez zelf werden geschreven en getoonzet : ...

Op het terrein wordt het ingewikkeld

Er was eens een NGO die erg in de knoei zat. Het was voor die NGO heel klaar dat het er niet om ging, vissen uit te delen en aan de armen te geven, maar hen te leren vissen. Maar toen de NGO-mensen aanlandden bij de gemeenschap 'Lastige Bazen' (1), gelegen aan de oever van de rivier 'op-het-terrein-wordt-alles-ingewikkeld', en samen met de dorpsbew ...

Ngo's en lokale capaciteitsopbouw: de agenda voor morgen

Marchetti's bijdrage ‘De ontwikkelingssamenwerking op haar kop’ stelt het probleem van zin en onzin van de gangbare vormen van ontwikkelingssamenwerking. Onder andere sinds Dirk Barrez's ‘Val der Engelen’ zijn wij in Vlaanderen vertrouwd met de probleemstelling evenals met de radicale voorstellen om er misschien maar beter gewoon mee op te houden e ...

Heeft act haar missie bijgestuurd?

In grote lijnen gesteld, heeft ACT drie fasen doorgemaakt. Telkens hebben we onze opdracht in belangrijke mate verruimd. We zijn in 1985 vertrokken van een eerder beperkte opdracht: we gingen in op vragen van organisaties uit het Zuiden, die ‘productieve’ acties wilden opstarten: de maïs van hun leden verwerken, zaadgoed inkopen voor boeren, kinder ...

Mens erger je niet

In deze bijdrage kijken we naar de Belgische situatie en gebruiken we het ontwikkelde instrumentarium om een opinie uit te spreken over de manier waarop zowel de overheid als de NGO’s hun wederzijdse taken vervullen.

Lokale capaciteitsopbouw

Van 23 tot 26 maart 1998 vond in El Crucero, Nicaragua, een internationaal seminarie plaats over het rurale ontwikkelingswerk in Latijns-Amerika. Onder auspiciën van de UNESCO-chair voor sociale ontwikkeling kwamen wetenschappers en NGO’s samen om na te denken over de problemen en uitdagingen van hun werk op het vlak van de plattelandsontwikkeling. ...

De ontwikkelingssamenwerking op haar kop

Op een internationaal seminarie in Honduras over de duurzaamheid van ontwikkelingsprogramma’s zei een projectverantwoordelijke van een internationale hulporganisatie aan een lokale NGO-directeur: ‘De huidige mechanismen van ontwikkelingsfinanciering bevatten geen structurele aanmoedigingen voor zelfbedruipende en efficiënte projecten. Als de miseri ...

Luciditeit en durf

In dit artikel willen we nagaan hoe NGO’s reageren op de grote uitdagingen die op hen afkomen, met name wat hun werking in het Zuiden betreft (1) Onze eigen ervaringen met een aantal Vlaamse NGO’s hebben als uitgangspunt gediend voor dit artikel.

Elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel

Het is nuttig om NGO’s te beschouwen als een tussenschakel in de markt van giften. Aan de aanbodskant wenst een deel van de Belgische bevolking haar solidariteit te uiten met armen in de Derde Wereld door persoonlijke giften. Aan de vraagkant staan de begunstigden, de armen in één of ander land in het Zuiden.

De trompetten van Jericho

Een nieuw millennium kondigt zich aan. De magische aantrekkingskracht die uitgaat van het jaar 2000, spoort allerlei organisaties aan tot een grondige bezinning over hun werk en toekomstperspectieven. In de ontwikkelingssector is dit niet anders.

Luitspelers uit drie tradities

Vier, later zes, zeven of meer snaren. Een lange, al dan niet knikkende hals. Een peervormige buik. De luit. In honderd varianten. In China heet ze al twee millennia lang p'i-p'a, in de Arabische wereld 'ud en aan de Europese hoven charmeerde de luit of theorbe. De oudste luiten komen uit Bagdad waar de 'ud', de 'koningin der instrumenten', geboren ...

Pagina's

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.