photolimits.be
Opinie

De crisis waarover niemand schrijft

MO.be lanceert een nieuwe serie opinies onder de titel "Koorts!". Daarmee trekken wetenschappers de aandacht op de mondiale gezondheidscrisis die volledig onder de radar van de media blijft. Gorik Ooms (*) opent de serie met een stuk dat niet over B-H-V gaat. Of toch, misschien.
Opinie

Open brief aan Van Rompuy

Zestig jongeren uit België, Frankrijk, India, Polen, Senegal, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk roepen in een open brief aan Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, op de armoede te stoppen.
Opinie

'Hulp is een plicht, geen optie'

'Internationale hulp is een plicht in een internationaal mensenrechtenkader, geen optie.' Dat zegt Irene Khan, die op 20 april een MO*lezing geeft in de Beursschouwburg in Brussel.
photolimits.be
Opinie

Waarom een wereldziekteverzekering nodig is

Er is nood aan een soort fonds voor sociale zekerheid op wereldschaal. Dat bepleiten onderzoekers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in een commentaarstuk in het toonaangevende medische vakblad The Lancet.
fos
Opinie

'Het is niet onze crisis'

Leonard Gentle voerde tijdens de Karel Van Miert-lezing een passioneel betoog over internationale solidariteit. Gentle is onderzoeker bij het Zuid-Afrikaanse ILRIG, partner van fos.
Bart Vanacker
Opinie

Nood aan vrouwvriendelijke preventie

De huidige hiv-preventieprogramma's zijn niet afgestemd op vrouwen en meisjes. naar aanleiding van de honderdste Internationale Vrouwendag vraagt Sensoa, het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en hiv, meer aandacht voor vrouwvriendelijke preventiemiddelen in de strijd tegen aids.
Carol Verstraete
Opinie

Waarom is niemand kwaad?

'Ze dronken een glas, ze piesten een plas, en alles bleef zoals het was', placht mijn vader grote gebeurtenissen te becommentariëren. Hij bedoelde daarmee dat bij grote incidenten of kleine rampen, iedereen wel verwacht dat er ingrijpende maatregelen worden genomen om nieuwe incidenten of rampen te voorkomen, maar dat er uiteindelijk niets verander ...
Creative Commons by jasperwiet
Opinie

Naar een kernwapenvrije wereld

President Barack Obama’s engagement om alle kernwapens uiteindelijk te elimineren verdient onze volledige steun. Terwijl kernwapens in het verleden misschien een stabiliserende rol hebben gespeeld, leven we vandaag in een wereld waarin de verspreiding van kernwapens gestadig verder gaat en het risico op een terroristische aanval met kernwapens dras ...
Opinie

De wereld wacht op zwarte lijst clustermunitieproducenten

Belgische parlementsleden en diplomaten speelden een cruciale rol in het proces dat heeft geleid tot de Clustermunitie Conventie, die inmiddels door 107 staten is ondertekend. Nu die conventie elk moment in werking treedt, vraagt Netwerk Vlaanderen minister Reynders nog eens dringend werk te maken van een zwarte lijst met clustermunitieproducenten, ...
Marieke Vromman
Opinie

Kopenhagen-blues

Het is nu zo’n week of zes geleden dat we het Kopenhagen-debacle live konden meemaken. Van de gigantische aandacht voor het klimaatprobleem is nu niet veel meer te merken. We zijn weer netjes overgegaan tot de orde van dag; de solden waren prima naar het schijnt.
Opinie

Het einde van de economische groei

Het maatschappelijke model, dat tweeënhalve eeuw lang zo genadeloos succesvol was, bereikt de grens van zijn functioneren, net nu de zegetocht mondiaal wordt en zelfs communistische en onlangs nog communistische landen in de aantrekkelijke roes van een levensstandaard met een auto, een flatscreen en verre reizen zijn beland.
Opinie

Millenniumdoelstellingen verloren zaak zonder extra hulp

Meer dan 450 Europese ngo's roepen de Spaanse, Belgische en Hongaarse regering op om een leidende rol te spelen op het vlak van internationale gezondheid. De ngo's vragen aan de Europese Unie bijkomende engagementen en middelen om de Millenniumdoelstellingen te realiseren en de gezondheidcrisis in het Zuiden aan te pakken.

Pagina's