Nieuws

VS drijven Venezuela en Iran in elkaars armen

Iran en Venezuela hebben elkaar steun toegezegd met het oog op de dreiging die ze van de Verenigde Staten voelen uitgaan. De twee olieproducerende landen hebben de voorbije dagen ook 20 economische samenwerkingsakkoorden gesloten.
Nieuws

VS breken verstandhouding tussen Golfstaten

Het vrijhandelsakkoord tussen de VS en Bahrein zorgt voor grote ergernis in de Samenwerkingsraad van de Golf (GCC). Saudi-Arabië, de belangrijkste lidstaat van de raad, vindt dat de overeenkomst een achterpoortje opent waarlangs Amerikaanse producenten de hele regio kunnen veroveren.
Nieuws

Lula timmert verder aan Zuid-Zuidas

In zijn niet aflatende ijver om de handel tussen ontwikkelingslanden te bevorderen, bezoekt de Braziliaanse president Luiz Inácio da Silva eerstdaags vijf Arabische landen. In januari komt India aan de beurt, samen met Zuid-Afrika en Brazilië de stuwende kracht achter de Zuidas van ontwikkelingslanden.
Nieuws

Iraakse diplomaten in Latijns-Amerika blijven op post, maar houden zich gedeisd

Saddams regime in Bagdad is verleden tijd, maar zijn diplomaten in Latijns-Amerika blijven voorlopig op post. Ze houden zich zoveel mogelijk gedeisd en hier en daar zijn er berichten over documenten die in brand worden gestoken. Mogelijk vragen de diplomaten asiel in hun respectievelijke gastlanden.
Nieuws

Mexicaans patriottisme leeft op

Op de dodenlijst uit Irak komen steeds meerLatijns-Amerikaanse namen voor. De gesneuvelde militairen zijn soldaten,geen generaals. En toch staan er aan de Amerikaanse ambassade in Mexicolange rijen kandidaat-strijders, vol hoop op een betere toekomst.

Pagina's