Nieuws

Parlement debatteert over zachte aanpak mensenrechtenschenders

Terwijl de Argentijnse president Kirchner vrijdag zijn handtekening zette onder een besluit dat komaf maakt met twee amnestiewetten voor militairen die mensenrechtenschendingen begingen, bespreekt het Colombiaanse parlement een wetsvoorstel dat de tegengestelde kant opgaat. Als de wet er komt, hoeven leden van de paramilitaire doodseskaders die mis ...
Nieuws

Politie heeft ‘license to kill’ in sloppenwijken

Dat de politie in Rio 621 burgers heeft doodgeschoten in de eerste helft van dit jaar is niet het ergste; dat ze dat doet in een klimaat van straffeloosheid baart het meeste zorgen. Amnesty International bracht gisteren (donderdag) een choquerend rapport uit over de blinde strijd tegen de misdaadbendes in de Braziliaanse metropolen.
Nieuws

Drugsbazen rekruteren steeds vaker kinderen als koeriers

Mexicaanse drugsbendes zetten steeds vakerkinderen in om drugs over de grens te smokkelen en in de Verenigde Statenaan de man te brengen. Aan de grensovergang tussen Ciudad Juarez en hetTexaanse El Paso werden tussen januari en juli van dit jaar 86 minderjarigenopgepakt, bijna zoveel als in het hele jaar 2002. De experten spreken vaneen nieuwe tren ...
Nieuws

Nu is het aan het Hooggerechtshof

Het is feest bij de familieleden van de slachtoffers van de laatste Argentijnse dictatuur. Dinsdag zijn immers de wetten afgeschaft die bescherming boden aan de folteraars en moordenaars van het militaire bewind uit de periode 1976-1983. Iedereen kijkt nu in de richting van het Hooggerechtshof dat alles moet voorbereiden om de beulen voor het gerec ...
Nieuws

Politiek geweld blijft een hoge tol eisen onder indianen

Tussen januari en mei van dit jaar zijn in Colombia 106 indianen vermoord door rebellen, paramilitaire groepen en soldaten, de partijen in het gewapend conflict dat Colombia al 40 jaar verscheurt. Dat blijkt uit cijfers van de Defensor del Pueblo, de Colombiaanse ombudsman. Inheemse groepen die in strategisch belangrijke regio’s leven, worden volge ...
Nieuws

Ook jacht op linkse rebellen is weer open

De Argentijnse rechter Claudio Bonadío heeft donderdag Rodolfo Perdía en Fernando Vaca Narvaja, twee voormalige leiders van de revolutionaire beweging Montonero, achter de tralies laten zetten in verband met een 23 jaar oude zaak. Tegen Mario Firmenich, een derde oud-rebel die in Barcelona woont, is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd ...
Nieuws

Argentijns Lagerhuis schaft amnestiewetten af

Tijdens een historische bijeenkomst heefthet Argentijnse Lagerhuis dinsdag twee omstreden wetten afgeschaft die amnestie verleenden aan 2.500 militairen die worden beschuldigd van kidnapping en misdaden tegen de menselijkheid. De weg ligt nu open voor een nieuwe, grootschalig onderzoek naar de misdaden van de militaire dictatuur, die tussen 1976 en ...
Nieuws

Kandidatuur Rios-Montt rijt oude wonden open

De kandidatuur van voormalig dictator Efraín Rios Montt voor de presidentsverkiezingen van 9 november heeft Guatemala in de diepste politieke crisis gestort sinds het einde van de burgeroorlog. Woensdag besliste het hooggerechtshof dat Montt mag meedingen naar het hoogste ambt, hoewel hij in 1982 een staatsgreep organiseerde. Een elediging voor de ...
Nieuws

Rechter beveelt arrestatie 45 ex-juntaleden

Een Argentijnse rechter heeft donderdag dearrestatie bevolen van 46 voormalige prominenten van de militaire junta. Hetgaat om 45 militairen en een burger die door de Spaanse rechter BaltasarGarzón worden beschuldigd van terrorisme, moord en foltering van zeshonderdSpaanse burgers tijdens de laatste Argentijnse dictatuur van 1976 tot 1983.Het verzoe ...
Nieuws

Dagen van uitleveringsverbod voor ex-juntaleden lijken geteld

De Argentijnse regering staat op het punt decreet 1581 in te trekken. De vorige president Fernando de la Rúa ondertekende de wet in december 2001, twee weken voor zijn tumultueuze aftreden. Het decreet zorgt ervoor dat uitleveringsverzoeken van buitenlandse rechters voor mensenrechtenschenders ten tijde van de dictatuur automatisch worden afgewezen ...
Nieuws

Scepsis over ondertekening anti-martelprotocol

De Mexicaanse regering heeft het VN-protocolvan Istanbul ondertekend, dat ervoor moet zorgen dat daders vanmartelpraktijken voortaan worden gestraft. De mensenrechtenorganisaties zijnsceptisch, omdat foltering in Mexicaanse gevangenissen schering en inslag isondanks hoogdravende verklaringen in het verleden. Als woorden volstonden,was Mexico al lan ...
Nieuws

Generatieconflict onder Chileense militairen zorgt voor spektakel

Het leger is in Chili een permanente bron vansensationele onthullingen en bittere broedertwisten geworden. De huidigelegertop en voormalige lagere officieren van het Pinochet-regime komen voorde dag met bekentenissen over de executie van politieke gevangenen. Achthoge Pinochet-getrouwen slaan openlijk een mea culpa. De vereniging vangepensioneerde ...

Pagina's