Boeren voor de toekomst

Analyse

Boeren voor de toekomst

Boeren voor de toekomst
Boeren voor de toekomst

De aanwijzingen dat ons landbouw- en voedselsysteem uit balans is, stapelen zich op. Ook Europa heeft begrepen dat het anders en beter moet. De EU werkt volop aan de herziening van haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vraag is of die ver genoeg gaat om een antwoord te bieden op de echte uitdagingen waar de landbouwsector mee worstelt.

Klik op de foto’s of de titeltjes hieronder om de verschillende delen van dit dossier over de hervorming van het EU-landbouwbeleid te lezen.


Een landbouw uit balans
De evolutie die de moderne landbouw de afgelopen vijftig jaar heeft doorgemaakt, spreekt tot de verbeelding: de productiecapaciteit per hectare is spectaculair gestegen, de agro-industrie heeft het ambacht omgevormd en de voedselmarkt is vandaag mondiaal georganiseerd. Maar datzelfde mondiale landbouw- en voedselsysteem heeft inmiddels ook ernstige bedreigingen gecreëerd.


Een groenere en meer rechtvaardige EU-landbouw
De aanwijzingen dat ons landbouw- en voedselsysteem uit balans is, stapelen zich op. Ook Europa heeft begrepen dat het anders en beter moet. De EU werkt volop aan de herziening van haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

**
De maatschappij op dieet**
De EU werkt volop aan de hervorming van haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, dat in 2014 van kracht moet worden (zie Een groenere en meer rechtvaardige landbouw). De vraag is of de herziening van het landbouwbeleid, zoals ze nu op tafel ligt, een antwoord biedt op de huidige knelpunten en toekomstige opdrachten.

Boerenbondvoorzitter Vanthemsche over de toekomst van landbouw
Er zijn nog ongeveer 25.000 boeren in Vlaanderen, en dat bestand kalft elk jaar verder af. Toch gelooft Vanthemsche dat landbouw in Vlaanderen een belangrijke rol zal blijven vervullen. Al is het volgens hem niet evident dat boeren zich gaan bezig houden met het beheer van het landschap. ‘Duurzaamheid is op de eerste plaats economische duurzaamheid. Als het dat niet kan zijn, zullen de boeren snel verdwijnen’, oppert de Boerenbondvoorzitter.

De EU-landbouw in de wereld
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU heeft zich de afgelopen jaren steeds meer aangepast aan de vereisten van de WTO, met een systematische afbouw van de subsidies en het ontkoppelen van landbouwuitgaven van productie. Dat betekent concreet dat de boeren, zowel in Europa als in de ontwikkelingslanden, kwetsbaarder geworden zijn voor die markt, die net de afgelopen jaren bijzonder wisselvallig is geworden.


Europese landbouw in cijfers
Ondanks het dalend aantal boeren, blijft landbouw een vitaal domein voor Europa. Een overzicht in enkele cijfers.