Dries Lesage

Politicoloog UGent

Dries Lesage

Dries Lesage is docent aan het Ghent Institute for International Studies aan de UGent. Zijn onderzoek handelt over internationale politiek, meer bepaald multilaterale samenwerking (VN, G8/G20, IMF, OESO, …) en internationale belastingpolitiek. Als lid van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling – UGent en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling volgt hij de discussies binnen de VN over het post-2015-ontwikkelingskader en de opvolger van de Millenniumdoelstellingen op de voet. Daarnaast heeft hij een grote interesse voor alles wat met Turkije te maken heeft.