Dossier Dansende Moslims

Toen minister Jambon beweerde dat een significant deel van de moslimgemeenschap danste na de aanslagen in Brussel, had hij ongetwijfeld niet de moslims voor ogen. Hij richtte zich tot het grote publiek, en vooral tot zijn eigen achterban. De deradicaliseringstrend die nu het integratiebeleid aan het domineren is, wordt ook aangegeven vanuit de noden zoals gepercipieerd door de mensen aan de top. Geen wonder dat het publieke debat verder verzinkt in een “wij” en een “zij”-retoriek. Maar hoe zit het met diegenen over wie het gaat? Wat leeft er bij hen en hoe gaan zij met deze situatie om?