Dossier

Politiegeweld: de politie, uw vriend?

Jonathan Jacob, Jozef Chovanec, Ibrahima, Adil, Akram, Mehdi, Mawda of Lamine: zij stierven allen tijdens een politie-interventie. Daarnaast zijn er nog talloze getuigenissen die vragen doen rijzen over politiegeweld in ons land. Maar het probleem beperkt zich niet tot hier. Van Nigeria tot de Verenigde Staten, Tunesië tot Argentinië, overal wordt politiegeweld aangeklaagd. Mag de politie geweld gebruiken? En wanneer is dat onwettig of buiten proportie?